Упраўленне ўзброеных сіл па выкарыстанні паветранай прасторы Рэспублікі Беларусь

Упраўленне ўзброеных сіл па выкарыстанні паветранай прасторы Рэспублікі Беларусь

Нарукаўны знак Упраўлення ўзброеных сіл па выкарыстанні паветранай прасторы Рэспублікі Беларусь
У круглым шчыце з падвойнай залацістай аблямоўкай навігацыйны ромб, накладзены на зямны шар, які агінаюць тры белыя стужкі маршрутаў палётаў, па перыметры шкала градусаў з сімваламі бакоў свету. Па коле надпіс: «УПРАЎЛЕННЕ ПА ВЫКАРЫСТАННІ ПАВЕТРАНАЙ ПРАСТОРЫ».
Зацверджаны міністрам абароны Рэспублікі Беларусь 4 мая 2016 года.
Уключаны ў Геральдычны рэгістр Узброеных Сіл пад № VII/2 ад 19 мая 2016 года.
Аўтары-праекціроўшчыкі падпалкоўнік С.І. Ваўчок, А.А. Шпунт.
Кароткая гістарычная даведка 
16 чэрвеня 2001 года было сфарміравана ўпраўленне па выкарыстанню паветранай прасторы Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь.
30 красавіка 2004 года ўпраўленне перайменавана ва ўпраўленне Узброеных Сіл па выкарыстанню паветранай прасторы Рэспублікі Беларусь.
 
Нарукавный знак Управления вооруженных сил по использованию воздушного пространства Республики Беларусь
В круглом щите с двойной золотистой каймой навигационный ромб, наложен на земной шар, который огибают три белые ленты маршрутов полетов, по периметру шкала градусов с символами сторон света. По кругу надпись: «УПРАВЛЕНИЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА».
Утвержден министром обороны Республики Беларусь 4 мая 2016 года.
Включен в Геральдический регистр Вооруженных Сил под № VII/2 от 19 мая 2016 года.
Авторы-проектировщики подполковник.И. Волчок, А.А. Шпунт.
Краткая историческая справка
16 июня 2001 года было сформировано управление по использованию воздушного пространства Вооруженных Сил Республики Беларусь.
30 апреля 2004 года управление переименовано в управление Вооруженных Сил по использованию воздушного пространства Республики Беларусь.

 

Источник Армия 2017 №2 с.65