8-я радыётэхнічная брыгада

8-я радыётэхнічная брыгада


НАРУКАЎНЫ ЗНАК 8-Й РАДЫЁТЭХНІЧНАЙ БРЫГАДЫ
У чорным барочным шчыце з жоўтай аблямоўкай – сава, якая трымае ў кіпцюрах меч. Уверсе на чырвонай стужцы надпіс (літары жоўтыя, лічба белая): «РТ8БР». Пад стужкай залацістыя перакрыжаваныя маланкі.
Зацверджаны міністрам абароны Рэспублікі Беларусь 5 верасня 2003 г.
Уключаны ў Геральдычны рэгістр Узброеных Сіл пад № VII/45 ад 5 верасня 2003 г.
Аўтар-праекціроўшчык падпалкоўнік Я.У. Шубін.
КАРОТКАЯ ГІСТАРЫЧНАЯ ДАВЕДКА
1 жніўня 1941 г. у г. Сталіна (Данецк) быў сфарміраваны 71-ы асобны батальён паветранага назірання, абвяшчэння і сувязі (ПНАС), які ўвайшоў у падпарадкаванне зоны СПА Харкаўскай ваеннай акругі.
У красавіку 1942 г. батальён уваходзіць у склад Растоўскага дывізіённага раёна СПА, застаючыся ў аператыўным падпарадкаванні ўпраўлення СПА Паўднёвага фронту.
З 9 да 19 жніўня 1942 г. батальён у падпарадкаванні Сталінградскага карпуснога раёна СПА, а потым Саратава-Балашоўскага дывізіённага раёна СПА.
У студзені 1943 г. батальён знаходзіцца ў распараджэнні камандуючага войскамі Маскоўскага фронта СПА.
З ліпеня 1944 г. батальён у Мінску – ў складзе 83-й дывізіі СПА.
25 красавіка 1949 г. батальён перафарміраваны ў 71-ы асобны радыётэхнічны батальён ПНАС.
У верасні 1952 г. сфарміраваны 21-ы полк ПНАС.
1 жніўня 1954 г. полк перайменаваны ў 21-ы радыётэхнічны полк СПА.
1 лістапада 1962 г. на базе 21-га РТП СПА і 39-га асобнага РТБ СПА сфарміравана 8-я радыётэхнічная брыгада.
 
Нарукавный знак 8-й радиотехнической бригады
В черном барочном щите с желтой каймой – сова, которая держит в когтях меч. Вверху на красной ленте надпись (буквы желтые, цифра белая): «РТ8БР». Под лентой золотистые перекрещенные молнии.
Утвержден министром обороны Республики Беларусь 5 сентября 2003 г.
Включен в Геральдический регистр Вооруженных Сил под № VII/45 от 5 сентября 2003 г.
Автор-проектировщик подполковник Я.В. Шубин.
Короткая историческая справка
1 августа 1941 года. в г.. Сталино (Донецк) был сформирован 71-й отдельный батальон воздушного наблюдения, оповещения и связи (ПНАС), который вошел в подчинение Харьковской зоны ПВО военного округа.
В апреле 1942 года. батальон входит в состав Ростовского дивизионного района ПВО, оставаясь в оперативном подчинении управления ПВО Южного фронта.
С 9 до 19 августа 1942 года. батальон в подчинении Сталинградского корпусного района ПВО, а потом Саратова-Балашоўскага дивизионного района ПВО.
В январе 1943 г. батальон находится в распоряжении командующего войсками Московского фронта ПВО.
С июля 1944 года. батальон в Минске – в составе 83-й дивизии ПВО.
25 апреля 1949 года. батальон переформирован в 71-й отдельный радиотехнический батальон ПНАС.
В сентябре 1952 года. сформирован 21-й полк ПНАС.
1 августа 1954 года. полк переименован в 21-й радиотехнический полк ПВО.
1 ноября 1962 г. на базе 21-го РТП ПВО и 39-го отдельного РТБ ПВО сформирована 8-я радиотехническая бригада.

 

Источник Армия 2017 №1 с.65