228 асобный палк радыёэлектроннай барацьбы

228 асобный палк радыёэлектроннай барацьбы

Нарукаўны знак 228-га АСОБНАГА ПАЛКА РАДЫЁЭЛЕКТРОННАЙ БАРАЦЬБЫ
У чорным іспанскім шчыце з падвойнай жоўтай аблямоўкай атакуючы белы арол з жоўтымі дзюбай і кіпцюрамі, у якіх трымае чырвоную маланку. Уверсе паміж крыламі лічба «228».
Зацверджаны міністрам абароны Рэспублікі Беларусь 15 лістапада 2016 г.
Уключаны ў Геральдычны рэгістр Узброеных Сіл пад № VII/4 ад 24 лістапада 2016 г.
Аўтар-праекціроўшчык А.А. Шпунт.
КАРОТКАЯ ГІСТАРЫЧНАЯ ДАВЕДКА
1 кастрычніка 1962 г. у Секешфехервары (Венгерская Народная Рэспублiка) быў сфарміраваны 629- ты асобны радыёбатальён спецназа.
У чэрвені 1964 года батальён перадыслацыраваны ў г. Полацк.
У 1982 г. батальён разгорнуты ў асобны полк радыёэлектроннай барацьбы з наземнымі сродкамі.
У 1995 г. полк перафарміраваны ў асобны цэнтр радыёэлектроннай барацьбы.
З 1 лютага 2003 г. на базе асобнага цэнтра створаны асобны полк радыёэлектроннай барацьбы з наземнымі і самалётнымі сродкамі.
У ліпені 2009 г. полк перайшоў на новую арганізацыйна-штатную структуру і перайменаваны ў 228-мы асобны полк РЭБ (з наземнымі сродкамі).
 
Нарукавный знак 228-го ОТДЕЛЬНОГО ПОЛКА РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ БОРЬБЫ
В черном испанском щите с двойной желтой каймой атакующий белый орел с желтыми клювом и когтями, в которых держит красную молнию. Вверху между крыльями цифра «228».
Утвержден министром обороны Республики Беларусь 15 ноября 2016 года.
Включен в Геральдический регистр Вооруженных Сил под № VII/4 от 24 ноября 2016 года.
Автор-проектировщик А.А. Шпунт.
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
1 октября 1962 г. в Секешфехерваре (Венгерская Народная Республика) был сформирован 629 - й отдельный радиобатальон спецназа.
В июне 1964 года батальон передислоцирован в г.. Полоцк.
В 1982 г. батальон развернут в отдельный полк радиоэлектронной борьбы с наземными средствами.
В 1995 г. полк переформирован в отдельный центр радиоэлектронной борьбы.
С 1 февраля 2003 г. на базе отдельного центра создан отдельный полк радиоэлектронной борьбы с наземными и самолётными средствами.
В июле 2009 года. полк перешел на новую организационно-штатную структуру и переименован в 228-мы отдельный полк РЭБ (с наземными средствами).