570 цэнтр арганізацыі паветранага руху

570 цэнтр арганізацыі паветранага руху

Нарукаўны знак 570-га цэнтра арганізацыі паветранага руху
У блакітным барочным шчыце з падвойнай жоўтай аблямоўкай навігацыйны ромб, накладзены на зямны шар, які агінаюць тры белыя стужкі маршрутаў палётаў. Уверсе надпіс: «ЦЭНТР АРГАНІЗАЦЫІ ПАВЕТРАНАГА РУХУ».
Унізе жоўты прапелер з крыламі і лічбай «570».
Зацверджаны міністрам абароны Рэспублікі Беларусь 4 мая 2016 года.
Уключаны ў Геральдычны рэгістр Узброеных Сіл пад № VII/1 ад 19 мая 2016 года.
Аўтары-праекціроўшчыкі маёр Д.Я. Дзямідовіч, А.А. Шпунт.
КАРОТКАЯ ГІСТАРЫЧНАЯ ДАВЕДКА
24 снежня 1973 года на базе каманднага пункта 26-й паветранай арміі ў Мінску быў сфарміраваны 570-ты занальны цэнтр упраўлення паветраным рухам.
З 1 жніўня 1993 года цэнтр перафарміраваны ў 570-ты цэнтр упраўлення паветраным рухам (занальны).
З 31 сакавіка 2004 года цэнтр перафарміраваны ў 570-ты цэнтр арганізацыі паветранага руху.
 
Нарукавный знак 570-го центра организации воздушного движения
В голубом барочном щите с двойной желтой каймой навигационный ромб, наложен на земной шар, который огибают три белые ленты маршрутов полетов. Вверху надпись: «ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ».
Внизу желтый пропеллер с крыльями и цифрой «570».
Утвержден министром обороны Республики Беларусь 4 мая 2016 года.
Включен в Геральдический регистр Вооруженных Сил под № VII/1 от 19 мая 2016 года.
Авторы-проектировщики майор Д. Я. Демидович, А.А. Шпунт.
Краткая историческая справка
24 декабря 1973 года на базе командного пункта 26-й воздушной армии в Минске был сформирован 570-й зональный центр управления воздушным движением.
С 1 августа 1993 года центр перафарміраваны в 570-й центр управления воздушным движением (зональный).
С 31 марта 2004 года центр перафарміраваны в 570-й центр организации воздушного движения.

 

Источник Армия 2017 №2 с.65