Seregszemle №1 2014

Seregszemle

Год / месяц: 2014/1-3
Номер 1
Страниц: 193
Язык: Magyar
Файл: PDF  - 2,2 МБ


Официальный научно-популярный журнал министерства обороны Венгрии.

Célkereszt ben
Dr. Böröndi Gábor dandártá bornok :
Új szemlélet – új megközelítés . . . . . 7
Légierő haderőnem
Lamos Imre dandártá bornok :
Mérföldkövek a helikopteres repülés elmúlt tíz évében . . .  . 9
Daróczi Endre őrnagy :
Gyakorlatozás kutató-mentő módra . . .. . 21
Magó Károly zászlós :
Nemzetközi roncskutatások . . . . . . 29
Szárazföldi haderőnem
Gulyás Attila őrnagy :
Ultrarövid hullámú antennák különleges műveleti alkalmazásokra . . .. . 43
Pint ér Ferenc alezredes :
A Magyar Honvédség 25/88. Könnyű Vegyes Zászlóalj műveleti
képességeinek és alkalmazhatóságának alternatívái (1.) . . . . . . . . 72
Dóra László alezredes :
Információáramlás a műveletekben, döntéshozatali eljárások . . . . .. . 82
Nemzetközi egy üttm űköd és és műveletek
Dr. Varga Attila ezredes :
Gondolatok a katonák önvédelemhez való jogáról . . . . 93
Dr. Fejes Zsolt or vos alezredes :
Az egészségügyi ellátás rendszere az ENSZ Ciprusi Békefenntartó
Missziójában (UNFICYP) . . . . .. . . 112
Rédei Róbert alezredes :
Magyar-francia közös kiképzés a MH 24. Bornemissza Gergely
Felderítő Zászlóaljnál . . . . . . . . . 125
Drót László alezredes :
A Békeműveleti Kiképzés Megújítása .  . . . 130
Hadtört énelem
Pozderka Zoltán alezredes :
Magyar történelem az amerikai katonai felsőoktatásban . . . 145
Forgács Balázs főhadnagy :
Az amerikai polgárháború hadászati kérdései . . . 154
Hor váth József őrnagy :
Katonai megtévesztés . . . . . 164
Kitekintő
Dr. Király László :
Kitekintő . . . . . . 177
Hor váth Lajos – Fröhlich Dávid :
Wargame, kontra terepasztalos parancsnoki hadijáték . . .. . 179
Köny vismertető
Dr. Hor váth Csa ba alezredes :
Besenyő János: Magyar békefenntartók Afrikában . .  . . 189
Dr. Besenyő János alezredes :
Consuelo Valero de Castro – Katonai Egyenruhák enciklopédiája . . . . 191
A SEREG SZEMLE szakmai-tudományos folyóirat
2014. évi XII. évfolyamának szerzői és tartalomjegyzéke .  . . 192

Всего комментариев: 0
ComForm">
avatar