Офіцер Украiни №7-8 2017

Год / месяц: 2017/7-8

Номер: 7-8

Страниц: 40

Язык: Украинский

Формат: PDF 16 MB (Read online)

 


Журнал Академії сухопутних військ України

 

 

 

6 / З перших уст
Єдиний центр такого формату і такого рівня
8 / Думки вголос
Що для вас означає День
Незалежності
12/ День курсанта
Честь. Відвага. Україна
20 / Офіцер курсантського підрозділу
Полон затягнувся на чотири місяці
24/ Нагороджені Президентом
«Дорога життя» в Аеропорт
30/ До нового навчального року
Працюємо над постійним удосконаленням
32/ Поряд з нами
Легенда на ім’я «Морган»
36/ «Гібридна війна»: аналіз, висновки
Уроки «гібридної війни» Росії проти України, геополітичний вимір
6 / Из первых уст
Единственный центр такого формата и такого уровня
8 / Мысли вслух
Что для вас означает День
Независимости
12/ День курсанта
Честь. Отвага. Украина
20 / Офицер курсантского подразделения
Плен затянулся на четыре месяца
24/ Награждены Президентом
«Дорога жизни» в Аэропорт
30/ К новому учебному году
Работаем над постоянным усовершенствованием
32/ Рядом с нами
Легенда на имя «Морган»
36/ «Гибридная война»: анализ, выводы
Уроки «гибридной войны» России против Украины, геополитическое измерение
Всего комментариев: 0
ComForm">
avatar