Honvédségi Szemle №6 2018

Год / месяц: 2018/11-12

GoogleDrive
ЯндексДиск

Номер: 6

Страниц: 228

Язык: Magyar

Формат: PDF 6 Мб

 

Honvédségi Szemle (Военный обзор) Официальный научно-популярный журнал министерства обороны Венгрии.

Tartalom
Tisztelt Olvasó! . . . . .  3
SZOCIOLÓGIA
Rácz Attila ömt. őrnagy:
A Magyar Honvédség lakossági megítélése a 2016-os mikrocenzus és más reprezentatív adatfelvételek tükrében . . .  4
Balogh Péter:
Kihívások és lehetőségek – a jelenkori magyar honvédelem a társadalmi dimenzióban . .  10
Kun Szabó István vezérőrnagy:
A katona a társadalom különleges tagja . . . . . . . . 26
OKTATÁS-NEVELÉS
Berkecz Gábor:
A Magyar Honvédség és a társadalom kapcsolata a debreceni
Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium létrejöttének és működésének tapasztalatai alapján . . . . .41
Szabó Zoltán István alezredes:
Aktuális-e a honvédelmi nevelés, jó-e az iránytűnk? . . . . . .  45
PSZICHOLÓGIA
Andó Sándor ezredes:
A határrendészeti feladatok pszichológiai biztosítása . . . . . .  58
Borbély Zsuzsanna – Fridrich Andrea Cecília – Tőzsér Erzsébet:
Az ideiglenes biztonsági határzár menti feladatellátás hatása a határzárat védők magánéletére . . . 65
Sajtos Szilárd őrnagy:
Egzisztencialista vetületek a katonai pasztorációban és lelkigondozásban . . . . . 80
HADTUDOMÁNY
Bérces Viktor:
A társadalom fl exibilitásával kapcsolatos elvárhatósági mérce
honvédelmi kérdésekben . . . . .  94
Bokros Tünde Ibolya hadnagy – Varga Csilla ömt. őrnagy:
A civil-katonai együttműködés képessége az Európai Unió vezette műveletekben és fejlődése hazánkban . . . .104
Ferencz Zoltán:
A katasztrófák társadalmi hatásainak értékelése – a honvédség szerepének megítélése . . . 123
Mógor Tamás alezredes:
A légierő tevékenységének jelentősége Magyarország szuverenitásának és biztonságának fenntartásában . . 134
HADTÖRTÉNELEM, TÖRTÉNETI SZOCIOGRÁFIA
Tóth Gergely százados:
Katonai hagyományőrzés a honvédség társadalmi kapcsolatainak szolgálatában . . . . . . 140
Nagy-L. István:
Tábornoki kar, tisztikar és társadalom
a francia háborúk időszakában (1787–1815) . . . . .  154
Vizi László Tamás:
A napóleoni ármádia elleni magyar nemesi felkelés az 1796 és 1805 közötti koalíciós háborúkban . .  . 166
Szelke László:
Katonák, kémek, kalandorok . . . . 179
Kázmér László százados:
A vereség, ahogy a frontkatona látta, és ahogy a sajtón keresztül a lakosság láthatta . . . . . 198
Murinkó Attila ezredes:
Emlékek és gondolatok: a professzionális haderőre való áttérés útján… . . . . . . 212
ABSTRACT . . . 221

Всего комментариев: 0
ComForm">
avatar