Honvédségi Szemle №4 2018

Год / месяц: 2018/7-8

Read online
Download

Номер: 4

Страниц: 181

Язык: Magyar

Формат: PDF 2 Мб

 

Honvédségi Szemle (Военный обзор) Официальный научно-популярный журнал министерства обороны Венгрии.

HADERŐSZERVEZÉS, -FEJLESZTÉS
Végh Ferenc ny. vezérezredes:
Honvédségünk a rendszerváltástól napjainkig (2.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Farkas Ádám főhadnagy:
Gondolatok az állam fegyveres védelmének lehetséges
szabályozásfejlesztési irányairól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉG
Xie Shiyuan őrnagy:
Kihívások és kilátások – kínai szemmel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Nagy Imre őrmester:
Az afrikai fegyveres konfl iktusok arculatának átalakulása napjainkban . . . . . . . . . . . . 45
VEZETÉS, FELKÉSZÍTÉS
Grécs György ezredes:
Egy katonai repülőtér vegyes hasznosításának kérdései . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Horváth Csongor alezredes:
Az adatgyűjtés-koordináló és felderítési követelmények menedzsmentje . . . . . . . . . . . 71
Országné Faragó Éva alezredes:
A fi zikaialkalmasság-vizsgálatok szabályzóinak áttekintése a változások tükrében . . . 79
LOGISZTIKA
Szabados János József alezredes:
A Logisztikai Információs Rendszer szükségessége és fejlesztési lehetőségei a Magyar Honvédségben  89
Megyeri Lajos alezredes:
Az ország egységes távközlő hálózatának (OTH)
igénybevétele katasztrófavédelemre . . . . . . . . . . 103
HADTÖRTÉNELEM
Balla Tibor alezredes:
A magyar csapatok szerepe az 1918. júniusi piavei offenzíva során . . .113
Mihók Sándor t. alezredes:
A hadikölcsön magyarországon az első világháború idején . . . . 127
M. Szabó Miklós ny. altábornagy:
A „Prágai tavasz” és a katonai megszállás magyar diplomáciai iratok tükrében (1968. május–október) (2.) 140
SZEMLE
Gál Csaba ny. mk. ezredes:
Nemzetközi katonai és haditechnikai szemle . . . 158
Boda József nb. vezérőrnagy:
Nagy ívű áttekintés a külhoni nemzetbiztonsági szolgálatokról . . . .165
Kenyeres Dénes ny. alezredes:
A Mi–24 harci helikopterek históriája a Magyar Néphadsereg/Honvédség hadrendjében . . . . .168
ABSTRACT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Szerzőink fi gyelmébe . . . . . . . . . . .176

Всего комментариев: 0
ComForm">
avatar