Honvédségi Szemle №2 2018

Год / месяц: 2018/3-4

Read online
Download
Link 1

Номер: 2

Страниц: 172

Язык: Magyar

Формат: PDF 2 Мб

 

Honvédségi Szemle (Военный обзор) Официальный научно-популярный журнал министерства обороны Венгрии.

HADERŐSZERVEZÉS, -FEJLESZTÉS
Farkas Sándor őrnagy:
Az ISIL alkalmazott eljárásai és stratégiája . . . . . 3
Kis Kelemen Bence:
Drónok háborúja (2.) . . . . . .. 16
NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉG
Spitzer Jenő:
Az önvédelem és a terrorizmus ütközete: hajlik vagy törik a nemzetközi jog? . . . . . . 30
Forgács Márton:
Csád: konfl iktusgócból stabilizáló tényező? (2.) . . . . . 42
Vecsey Mariann százados:
Az 5. Afrikai Unió–Európai Unió-csúcstalálkozó eredményei . . . . . . 55
VEZETÉS, FELKÉSZÍTÉS
Szegedi Péter alezredes:
A magyar katonák felkészítése a hadviselés generációváltozásainak és
a szövetségek elvárásainak tükrében (1.) . . .  . 62
Károly Krisztián főhadnagy:
Globális műholdas navigációs rendszerek alkalmazási lehetőségei katonai és polgári
célú fl otta- és erőkövetési rendszerekben (2.) . .77
Szalay Zoltán sz. ny. ezredes:
A Központi Tiszthelyettes Iskolától az Altiszti Akadémiáig (1957–2017) . . . 89
Jasztrab Jácint Szilárd orvos százados:
A katonaorvosi pályaválasztás és pályaelhagyás motivációi . . . . . .101
LOGISZTIKA
Országné Faragó Éva alezredes:
A Magyar Honvédség állománya fi zikaialkalmasság-vizsgálatainak kutatásában
alkalmazható matematikai statisztikai módszerek . . . . . . . . . . . . 114
HADTÖRTÉNELEM
Gulyás Géza alezredes:
Tüzérfelderítésünk kezdetei és működése a Nagy Háborúban (2.) . . 123
FÓRUM
Mező András alezredes:
A honvédség és a társadalom kapcsolatrendszere – tudományos szemmel . .140
SZEMLE
Gál Csaba ny. mk. ezredes:
Nemzetközi katonai és haditechnikai szemle . . . . . 153
Nagy László ny. mk. ezredes:
Egy magyar katonadiplomata visszaemlékezései . . . . . 160
ABSTRACT . . . . . . . . . .163
Szerzőink fi gyelmébe . . . . . . 166

Всего комментариев: 0
ComForm">
avatar