Bellona №1 2021

Год / месяц: 2021/1-4

Скачать журнал с
ЯндексДиск

Номер: 1
Страниц: 94

Язык: Польский

Файл: PDF - 2 МБ

Bellona - Ежеквартальный журнал министерства обороны республики Польша, посвящённый национальной безопасности и строительству ВС

 

dr hab. Cezary Kalita, prof. UPH
Terroryzm w „teatrze życia codziennego” – perspektywa metodologiczna estetyki spektaklu . 15
dr Józef Szczepan Kozłowski
Dlaczego Polska potrzebuje teorii działań wywiadowczych? . 29
płk Dariusz Knopp
Motivational Factors in Uniformed Services ..  45
Czynniki motywacyjne w służbach mundurowych .. 61
mgr inż. Paweł Zbigniew Piwoński
Obieg dokumentacji niejawnej wojsk lądowych Japonii w latach 1900–1914 .  77
Maria Raczyńska
Prognozowanie bayesowskie – wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych 2020 . 91
dr Ioannis E. Kotoulas
Bibliografia prac Halforda J. Mackindera .  105
prof. dr hab. inż. Zenon Zamiar
Zmiany w zarządzaniu – priorytety decydowania
Recenzja monografii prof. dr. hab. Zbigniewa Ścibiorka Decydowanie podstawową funkcją zarządzania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2021 . 123
* * *
Wskazówki redakcyjno-techniczne dotyczące przygotowania prac do opublikowania
w „Kwartalniku Bellona” ... 128

Всего комментариев: 0
ComForm">
avatar