Bellona №1 2020

Год / месяц: 2020/1-3

Скачать журнал с
ЯндексДиск

Номер: 1
Страниц: 109

Язык: Польский

Файл: PDF - 1 МБ

Bellona - Ежеквартальный журнал министерства обороны республики Польша, посвящённый национальной безопасности и строительству ВС

 

Bezpieczeństwo i obronność
gen. dyw. Dariusz Ryczkowski
Przygotowanie infrastruktury kraju do realizacji zadań obronnych w świetle obowiązujących aktów prawa (tekst w języku angielskim) ..15
płk dr hab. Tadeusz Zieliński
Transformacja Sił Zbrojnych RP w perspektywie 20-lecia członkostwa Polski w Sojuszu  Północnoatlantyckim (tekst w języku angielskim) ..33
Sztuka wojenna
mgr Paweł Przemysław Paszak
Strategia bezpieczeństwa Chińskiej Republiki Ludowej w świetle białej księgi bezpieczeństwa z 2019 roku (tekst w języku angielskim) ..49
Edukacja
kpt. dr Daniel Michalski, płk dypl. Dariusz Rewak
Diagnoza realizacji programu edukacji wojskowej studentów „Legia Akademicka” ..65
Technika i logistyka
płk rez. dr hab. inż. Waldemar Jerzy Kawka
Legalność użycia improwizowanych (prowizorycznych) urządzeń wybuchowych w konfliktach zbrojnych ..81
Artykuły poglądowe i recenzje
dr Marta Gębska
Dyplomacja obronna jako problematyka badawcza. Stan badań w Polsce ..97
* * *
Wskazówki redakcyjno-techniczne dotyczące przygotowania prac do opublikowania w „Kwartalniku Bellona” ..107

Всего комментариев: 0
ComForm">
avatar