Військо Украiни №5 2017

Пожертвовать на пополнение библиотеки 10 руб.

Військо України

Год / месяц: 2017/5
Номер: 5
Страниц: 68
Язык: Украинский
Формат: PDF 3 MB

Військо України - Когда-то центральный печатный орган Министерства Обороны Украины.

2 | АСПЕКТИ
6 | МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Партнерство довіри
10 | ПІД ПРИЦІЛОМ ТЕРОРИСТІВ
Москва сльозам не вірить. Навіть дитячим...
14 | АДРЕСИ МУЖНОСТІ
Клятва сильніша за наказ
18 | ЛЮДИ ПЕРЕМОГИ
«Твій вихід, сапере!»
24 | ХОРОБРІ СЕРЦЯ
«Доля кличе – я іду!»
28 | ІСТОРІЯ ПОДВИГУ
Недописаний репортаж
32 | ЖІНКА І ВІЙНА
Вона годує для перемоги
36 | ВІЙСЬКОВІ ЗМАГАННЯ
«Танкова битва» при Графенвері
40 | РЕФОРМА ЗБРОЙНИХ СИЛ
Час бойових медиків
46 | СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ
З розвідників у фермери
50 | КІНО І РЕАЛЬНІСТЬ
«Перехрестя Балу»: дублі правди
54 | СМІЄМОСЯ, БО СМІЄМО
Ветеранам монгольського іга приготуватись! На вас чекають у Кремлі!
58 | ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ
Українська кров «червоного терору»
62 | ЯК ЦЕ БУЛО
«Не за таке життя ми воювали...»
2 | АСПЕКТЫ
6 | МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Партнерство доверия
10 | ПОД ПРИЦЕЛОМ ТЕРРОРИСТОВ
Москва слезам не верит. Даже детским...
14 | АДРЕСА МУЖЕСТВА
Клятва сильнее приказ
18 | ЛЮДИ ПОБЕДЫ
«Твой выход, сапер!»
24 | ХРАБРЫЕ СЕРДЦА
«Судьба зовет – я иду!»
28 | ИСТОРИЯ ПОДВИГА
Недописанный репортаж
32 | ЖЕНЩИНА И ВОЙНА
Она кормит для победы
36 | ВОЕННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
«Танковая битва» при Графенвері
40 | РЕФОРМА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
Время боевых медиков
46 | СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ
Из разведчиков в фермеры
50 | КИНО И РЕАЛЬНОСТЬ
«Перекресток Бала»: дубли правды
54 | СМЕЕМСЯ, ПОТОМУ СМЕЕМ
Ветеранам монгольского ига приготовиться! Вас ждут в Кремле!
58 | ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
Украинская кровь «красного террора»
62 | КАК ЭТО БЫЛО
«Не за такую жизнь мы воевали...»

 

Всего комментариев: 0
avatar