Przeglad Sil Zbrojnych №2 2019

Скачать журнал с
GoogleDrive
ЯндексДиск

Год / месяц: 2019/3-4

Номер: 2

Страниц: 165

Язык: Польский

Формат: PDF 6 MB

Журнал министерства обороны республики Польша, посвящённый вопросам строительства разных родов ВС. Объединил в себе Обзоры отдельных родов войск. Выходит раз в два месяца

płk rez. prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo,
płk rez. dr inż. Konrad Malasiewicz
28 WOJNA HYBRYDOWA –
MIT CZY RZECZYWISTOŚĆ
ppłk dr Piotr Harężlak
18 NOWE PODEJŚCIE
ppłk dr inż. Norbert Świętochowski
26 WOJNA HYBRYDOWA – ZAGROŻENIE
BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA?
ppłk dr inż. Robert Janczewski
34 CYBERPRZESTRZEŃ – CZĘŚĆ TEATRU
DZIAŁAŃ HYBRYDOWYCH
ppłk dr Zbigniew Modrzejewski
46 DZIAŁANIA INFORMACYJNE
W KONFLIKCIE HYBRYDOWYM
kmdr por. Jarosław Keplin, ppłk Cezary Pawlak
54 UJARZMIĆ HYBRYDĘ
mjr dr Ryszard Kalisiak
60 LEKKIE PODODDZIAŁY W NEUTRALIZACJI
ZAGROŻEŃ HYBRYDOWYCH
mjr dypl. SZRP Grzegorz Otocki
62 ZAGROŻENIA HYBRYDOWE
mjr dypl. SZRP Mariusz Wojtczyk
70 ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
POZAMILITARNEGO
mjr dypl. SZRP Paweł Kowalczyk
80 POJĘCIOWE DYLEMATY
mjr dypl. SZRP Dariusz Dziuba
88 WSPÓŁDZIAŁANIE ZGRUPOWAŃ
AEROMOBILNYCH Z JEDNOSTKAMI OT

Всего комментариев: 0
avatar