Przegląd Sił Zbrojnych №2 2016

Przegląd Sił Zbrojnych

Przegląd Sił Zbrojnych №2 2016

Год / месяц: 2016/3-4
Номер: 2
Страниц: 149
Язык: Польский
Формат: PDF 8 MB

Журнал министерства обороны республики Польша, посвящённый вопросам строительства разных родов ВС. Объединил в себе Обзоры отдельных родов войск. Выходит раз в два месяца

ppłk dr inż. Wojciech Więcek
28 TEREN GÓRSKI A DZIAŁANIA WOJSK
ppłk dr Zbigniew Grobelny
14 OBRONA KOMPANII W GÓRACH
mjr Marcin Nawrot, kpt. Janusz Rylewicz
20 TEREN GÓRSKI – SYSTEM OGNIA W OBRONIE
płk rez. dr inż. Marek Andruszkiewicz
33 WPŁYW TERENU GÓRSKIEGO NA OBRONĘ PRZECIWLOTNICZĄ
płk rez. dr inż. Marek Andruszkiewicz
38 OSŁONA PRZECIWLOTNICZA ZGRUPOWANIA BOJOWEGO
ppłk dr inż. Krzysztof Wysocki,
mjr Arkadiusz Mikołajczyk
44 WSPARCIE I ZABEZPIECZENIE INŻYNIERYJNE W GÓRACH
ppłk dr inż. Krzysztof Wysocki
56 CIEKI WODNE I ICH WPŁYW NA PROWADZENIE DZIAŁAŃ
ppłk Artur Gruszczyk
68 PRZEPRAWY PRZEZ PRZESZKODY WODNE
ppor. Marcin Smus
72 ROZPOZNANIE
PRZESZKODY WODNEJ
mjr Piotr Kranz
75 SŁUŻBA PORZĄDKOWO-OCHRONNA NA ODCINKU FORSOWANIA
78 SPRZĘT GOSPODARKI NARODOWEJ
W BUDOWIE PRZEPRAW
ppłk Piotr Pytel, kpt. Justyna Murawska
83 WSPOMAGANIE LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI
ppłk dr Marek Depczyński
126 EWOLUCJA ZESTAWU SMIERCZ
MILITARIA
płk rez. Tomasz Lewczak
132 WALKA W GÓRACH
ppłk Zbigniew Nowak
140 SYSTEM DOWODZENIA
SIŁAMI ZBROJNYMI NORWEGII

Всего комментариев: 0
ComForm">
avatar