Przegląd Sił Zbrojnych №2 2015

Przegląd Sił Zbrojnych

Год / месяц: 2015/4
Номер: 2
Страниц: 149
Язык: Польский
Формат: PDF - 7.34 MB

Журнал министерства обороны республики Польша, посвящённый вопросам строительства разных родов ВС. Объединил в себе Обзоры отдельных родов войск. Выходит раз в два месяца
 

por. Łukasz Kowalik
28 RODZAJE PRZEPRAW
PRZEZ PRZESZKODY WODNE
ppor. Damian Grabski
12 SŁUŻYĆ LOKALNYM SPOŁECZNOŚCIOM
kpt. Piotr Pągowski, kpt. Robert Włodarczyk
15 BOJOWE POLA MINOWE
kpt. Krzysztof Odrzywolski
18 SPROSTAĆ NOWYM WYZWANIOM
mjr dr inż. Krzysztof Wysocki
22 WSPARCIE I ZABEZPIECZENIE
OBRONY ODDZIAŁU
ppłk Mariusz Ochalski, chor. Dariusz Kurzydło
34 WOJSKOWE PSY SŁUŻBOWE
ppor. Krzysztof Zagulski
40 PRZESZUKANIE WOJSKOWE – WYZWANIA STANDARYZACYJNE
ppor. Jarosław Bukowski
44 URZĄDZENIA NAWIGACYJNE
ppłk Piotr Pytel
47 PUŁKI INŻYNIERYJNE
W SŁUŻBIE SPOŁECZEŃSTWU
TEMAT NUMERU – WOJSKA INŻYNIERYJNE
płk Marek Malawski, płk Wojciech Ziółkowski
50 INSPEKTORAT INNOWACJI
płk dr Robert Krzysztof Łukawski
62 WIELONARODOWE
JEDNOSTKI LOTNICZE
ppor. Karol Stęchły
74 DZIAŁANIE DRUŻYNY
WYSUNIĘTYCH OBSERWATORÓW
SZKOLENIE
płk rez. Tomasz Lewczak
86 „RAPID TRIDENT ’14” NA UKRAINIE
gen. dyw. dr Mirosław Rozmus
90 W OPERACJI EUFOR RŚA
DOŚWIADCZENIA
st. chor. Dariusz Woźniak
96 OBSŁUGA TECHNICZNA
I NAPRAWA SPRZĘTU
LOGISTYKA
Paweł Przeździecki
110 NIEMIECKI DRAPIEŻNIK
MILITARIA
ppłk dr Marek Depczyński
120 ZDOLNOŚĆ DO PRZERZUTU
kmdr ppor. Kamil Sadowski
128 STACJE HYDROAKUSTYCZNE
PRZECIW OKRĘTOM PODWODNYM

Всего комментариев: 0
ComForm">
avatar