Przegląd Sił Zbrojnych №1 2015

Przegląd Sił Zbrojnych

Год / месяц: 2015/2
Номер: 1
Страниц: 149
Язык: Польский
Формат: PDF - 8.74 MB

Журнал министерства обороны республики Польша, посвящённый вопросам строительства разных родов ВС. Объединил в себе Обзоры отдельных родов войск. Выходит раз в два месяца

ppłk dr Wojciech Więcek
8 POWSTRZYMAĆ NATARCIE
ppłk dr Zbigniew Grobelny
14 KOMPANIA ZMECHANIZOWANA/
ZMOTORYZOWANA W OBRONIE
ppłk dr Czesław Dąbrowski
20 SCENARIUSZ SYNCHRONIZACJI DZIAŁAŃ
mjr Marcin Nawrot, kpt. Janusz Rylewicz
24 OBRONA PLUTONU ZMECHANIZOWANEGO
mjr dypl. Jacek Królicki
36 BUDOWA ZAPÓR INŻYNIERYJNYCH
TEMAT NUMERU – OBRONA
gen. Mieczysław Gocuł
41 SOJUSZ GWARANTEM STABILIZACJI
WOJSKO NOWYCH CZASÓW
gen. dyw. pil. dr Leszek Cwojdziński
49 TANKOWANIE W POWIETRZU
KIERUNKI
kmdr ppor. dr Dariusz Kloskowski
53 SYMULACYJNE STRZELANIE
RAKIETOWO-ARTYLERYJSKIE
kpt. Dariusz Bogusz
56 JAK PRZYGOTOWYWAĆ PILOTÓW WOJSKOWYCH?
płk dr Dariusz Prokopiuk
64 KLASY KWALIFIKACYJNE – WCZORAJ I DZIŚ
SZKOLENIE
mjr Piotr Puchała
68 WOJSKA ZMECHANIZOWANE A ZMOTORYZOWANE
płk rez. Tomasz Lewczak
78 ĆWICZENIA
„MAPLE ARCH ’14”
por. Marek Sieradzki
82 SKUTECZNOŚĆ
RAŻENIA OGNIOWEGO
DOŚWIADCZENIA
ppłk Leszek Rusoń
90 NOWE UPRAWNIENIA
PRAWO
st. chor. Dariusz Woźniak
94 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH
LOGISTYKA
ppłk dr Marcin Józef Zawodniak
103 SYSTEM HORUS A
DLA ARTYLERII
Paweł Przeździecki
106 PLATFORMA BOJOWA CV90
MILITARIA
ppłk dr Marek Depczyński
114 STRATEGICZNE WOJSKA
RAKIETOWE ROSJI
płk rez. Tomasz Lewczak
132 AMERYKAŃSKIE OŚRODKI
SZKOLENIOWE W EUROPIE
WSPÓŁCZESNE ARMIE
94 U S D O D
106 Krzysztof Fudalej
137 DECYDUJĄCA
ROLA MANEWRU
HISTORIA
145 BEZZAŁOGOWE
SYSTEMY WALKI

Всего комментариев: 0
ComForm">
avatar