Офіцер Украiни №11-12 2016

Офіцер України

Год / месяц: 2016/11-12
Номер: 11-12
Страниц: 40
Язык: Украинский
Формат: PDF 3 MB

Журнал Академії сухопутних військ України

10 / З перших вуст
«Нам потрібно дбати про свою міць, якщо хочемо жити в мирній країні»
14 / Герої не вмирають
Він віддав своє життя, аби життя тривало!
18 / Наші випускники
Капітан Дмитро Ягельський переніс 37 операцій
20 /Кафедра: осередок навчально-виховного процесу
Найкраща на факультеті та у навчальному закладі
32/ Інформаційно-психологічна протидія
Війна нового покоління
36/ Викладачі з бойовим досвідом
Три війни полковника Тимощука
38 / Історія та сучасність
Озброєні брехнею
10 / Из первых уст
«Нам нужно заботиться о своей мощью, если мы хотим жить в мирной стране»
14 / Герои не умирают
Он отдал свою жизнь, чтобы жизнь продолжалась!
18 / Наши выпускники
Капитан Дмитрий Ягельський перенес 37 операций
20 /Кафедра: центр учебно-воспитательного процесса
Лучшая на факультете и в учебном заведении
32/ Информационно-психологическое противодействие
Война нового поколения
36/ Преподаватели с боевым опытом
Три войны полковника Тимощука
38 / История и современность
Вооруженные ложью

 

Всего комментариев: 0
avatar