Наука і оборона №3 2014

Наука і оборона

Год / месяц: 2014/7-9
Номер: 3
Страниц: 68
Язык: Украинский
Формат: PDF 5.17 MB

Военно-научный журнал ВС України

Зміст
Національна і глобальна безпека

Затинайко О. І., Можаровський В. М., Павленко В. І.,
Бочарніков В. П., Свєшніков С. В. Політика безпеки та воєнно-політичні відносини Молдови . .3
Шишолін П. А. Поняття і сутність прикордонної діяльності, її місце та роль у системі національної безпеки.....12
Трансформування та розвиток Збройних Сил України
Байдак Ю. А., Загорка О. М., Гамора В. В., Коваль В. В. Організаційне будівництво Повітряних Сил Збройних Сил України: методичні аспекти....17
Андронатій В. Б., Жаховський В. О., Булах О. Ю., Лівінський В. Г. Система медичного забезпечення Збройних Сил України: сучасний стан і напрями розвитку з огляду на тенденції змін у порядку застосування військ ........23
Теорія воєнного мистецтва
Телелим В. М., Музиченко Д. П., Пунда Ю. В. Планування сил для виконання бойових завдань у «гібридній війні» .....30
Радковец Ю. І. Ознаки технологій «гібридної війни» в агресивних діях Росії проти України .....36
Військово&технічні проблеми
Чепков І. Б., Борохвостов І. В., Борохвостов В. К., Русевич А. О. Проблеми технічного оснащення Збройних Сил України та шляхи їх розв’язання в сучасних умовах.......43
Демідов Б. О., Величко О. Ф., Кучеренко Ю. Ф. Концептуальні положення щодо створення автоматизованої системи управління протиповітряною обороною держави .....51
Ющенко К. А., Самулєєв В. В., Матрунчик М. І. Новітні технології забезпечення боєздатності авіації Збройних Сил.......57
Резюме .........62
Содержание
Национальная и глобальная безопасность

Затынайко А. И., Можаровский В. М., Павленко В. И., Бочарніков В. П., Свешников С. В. Политика безопасности и военно-политические отношения Молдовы . .3
Шишолин П. А. Понятие и сущность пограничной деятельности, ее место и роль в системе национальной безопасности.....12
Трансформирование и развитие Вооруженных Сил Украины
Байдак Ю. А., Загорка А. М., Гамора В. В., Коваль В. В. Организационное строительство Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины: методические аспекты....17
Андронатій В. Б., Жаховський В. А., Булах А. Ю., Ливинский В. Г. Система медицинского обеспечения Вооруженных Сил Украины: современное состояние и направления развития с учетом тенденции изменений в порядке применения войск ........23
Теория военного искусства Телелим В. М., Музыченко Д. П., Пунда Ю. В. Планирование сил для выполнения боевых задач в «гибридной войне».....30
Радковец Ю. И. Признаки технологий «гибридной войны» в агрессивных действиях России против Украины .....36
Военно-технические проблемы
Чепков И. Б., Борохвостов И. В., Борохвостов В. К., Русевич А. А. Проблемы технического оснащения Вооруженных Сил Украины и пути их решения в современных условиях.......43
Демидов Б. А., Величко А. Ф., Кучеренко Ю. Ф. Концептуальные положения по созданию автоматизированной системы управления противовоздушной обороной государства .....51
Ющенко К. А., Самулєєв В. В., Матрунчик Н. И. Новейшие технологии обеспечения боеспособности авиации Вооруженных Сил.......57
Резюме .........62

 

Всего комментариев: 0
avatar