Наука і оборона №2 2015

Пожертвовать на пополнение библиотеки 10 руб.

Наука і оборона

Год / месяц: 2015/4-6
Номер: 2
Страниц: 56
Язык: Украинский
Формат: PDF 6.39 MB

Военно-научный журнал ВС України

Зміст
Воєнна безпека

Полторак С. Т. Головне завдання – підвищення обороноздатності держави .........3
Руснак І. С. Воєнна безпека України у світлі реформування сектора безпеки і оборони .... ..9
Тимошенко Р. І., Лобко М. М., Бочарніков В. П., Свєшніков С. В. Оборонне планування: загальна логіка, структура і взаємозв’язок документів ..... 15
Теорія воєнного мистецтва
Загорка О. М., Колесніков В. О., Фролов В. С. Застосування принципів ситуаційного управління операцією (боєм) в ході її підготовки та ведення .... .22
Пєвцов Г. В., Залкін С. В., Сідченко С. О., Хударковський К. І. Інформаційно<психологічні операції Російської Федерації в Україні: моделі впливу та напрями протидії ..... 28
Військово технічні проблеми
Харченко О. В., Пащенко С. В., Тараненко В. В. Шляхи оснащення літальних апаратів Збройних Сил України засобами захисту ... .33
Величко О. Ф. Елементи методології програмно<цільового планування реформування та управління розвитком оборонно<промислового комплексу держави ..... 39
Резюме .... 50
Содержание
Военная безопасность

Полторак С. Т. Главная задача – повышение обороноспособности государства .........3
Руснак И. С. Военная безопасность Украины в свете реформирования сектора безопасности и обороны .... ..9
Тимошенко Г. И., Лобко Н. М., Бочарніков В. П., Свешников С. В. Оборонное планирование: общая логика, структура и взаимосвязь документов ..... 15
Теория военного искусства Загорка А. М., Колесников В. А., Фролов В. С. Применение принципов ситуационного управления операцией (боем) в ходе ее подготовки и ведения .... .22
Певцов Г. В., Залкін С. В., Сідченко С. А., Хударковський К. И. Информационно-психологические операции Российской Федерации в Украине: модели влияния и направления противодействия ..... 28
Военно-технические проблемы
Харченко А. В., Пащенко С. В., Тараненко В. В. Пути оснащения летательных аппаратов Вооруженных Сил Украины средствами защиты ... .33
Величко А. Ф. Элементы методологии программно<целевого планирования реформирования и управления развитием оборонно-промышленного комплекса государства ..... 39 Резюме .... 50
Всего комментариев: 0
avatar