Наука і оборона №1 2015

Пожертвовать на пополнение библиотеки 10 руб.

Наука і оборона

Год / месяц: 2015/1-3
Номер: 1
Страниц: 60
Язык: Украинский
Формат: PDF - 5.74 MB

Военно-научный журнал ВС України

Зміст
Національна і глобальна безпека

Павленко В. І., Бочарніков В. П., Свєшніков С. В. Політика безпеки і воєнно-політичні відносини Туреччини......3
Трансформування та розвиток Збройних Сил України
Білий В. Я., Жаховський В. О., Лівінський В. Г. Місце та роль Воєнно-медичної доктрини України у формуванні системи медичного забезпечення військ і цивільного населення у воєнний час .. 9
Затинайко О. І., Мясников Г. В. Проект
Військово-медичної доктрини України .. 15
Економічні проблеми будівництва оборони
Чепков І. Б., Борохвостов В. К., Рябець О. М., Борохвостов І. В. Технічне переоснащення Збройних Сил України: можливі варіанти
й орієнтовна вартість ...... .20
Перспективні технології в оборонній сфері
Попов М. О., Топольницький М. В., Подліпаєв В. О. Видова космічна розвідка в локальних військових конфліктах .... 25
Військово-технічні проблеми
Хижняк В. В. Постановка задачі планування спостережень засобами полігонного вимірювального комплексу при проведенні випробувань ...... 36
Харченко О. В., Пащенко С. В. Глибока модернізація та переозброєння авіації Збройних Сил України – вимога часу.... 40
Бєлавін О. В., Климченко В. Й., Камалтинов Г. Г., Маляренко О. С. Світові тенденції розвитку радіолокаційних засобів контролю повітряного простору ...... .48
Резюме ..... 54
Содержание
Национальная и глобальная безопасность

Павленко В. И., Бочарніков В. П., Свешников С. В. Политика безопасности и военно-политические отношения Турции......3
Трансформирование и развитие Вооруженных Сил Украины
Белый В. Я., Жаховський В. А., Ливинский В. Г. Место и роль Военно-медицинской доктрины в формировании системы медицинского обеспечения войск и гражданского населения в военное время .. 9
Затынайко А. И., Мясников Г. В. Проект Военно-медицинской доктрины Украины .. 15
Экономические проблемы строительства обороны
Чепков И. Б., Борохвостов В. К., Рябец Е. М., Борохвостов И. В. Техническое переоснащение Вооруженных Сил Украины: возможные варианты и ориентировочная стоимость ...... .20
Перспективные технологии в оборонной сфере
Попов М. А., Топольницкий М. В., Подліпаєв В. А. Видовая космическая разведка в локальных военных конфликтах .... 25
Военно-технические проблемы
Хижняк В. В. Постановка задачи планирования наблюдений средствами полигонного измерительного комплекса при проведении испытаний ...... 36
Харченко А. В., Пащенко С. В. Глубокая модернизация и перевооружение авиации Вооруженных Сил Украины требование времени.... 40
Белавин А. В., Климченко В. И., Камалтинов Г. Г., Маляренко А. С. Мировые тенденции развития радиолокационных средств контроля воздушного пространства ...... .48
Резюме ..... 54
Всего комментариев: 0
avatar