Наука і оборона №1 2014

Наука і оборона

Год / месяц: 2014/1-3
Номер: 1
Страниц: 68
Язык: Украинский
Формат: PDF 3.68 MB

Наука і оборон - Военно-научный журнал ВС України

Зміст
Національна і глобальна безпека
Литвин М. Концептуальні засади інтегрованого управління кордонами. Досвід упровадження в Україні ...3
Затинайко О., Павленко В., Бочарніков В., Свєшніков С. Політика безпеки і воєнно політичні відносини Угорщини......8
Шишолін П., Суботін В., Ананьїн О. Оцінювання діяльності прикордонних підрозділів у контексті підтримання прикордонної безпеки...19
Трансформування та розвиток Збройних Сил України Воробйов Г. Розвиток форм і способів застосування Збройних Сил України ....27
Руснак І., Хижняк В. Регулювання діяльності державної авіації України як фактор підтримання безпеки виконання суб’єктами державної авіації покладених завдань ....31
Радковець Ю., Левченко О., Косогов О. Погляди на створення системи інформаційної безпеки України та її Збройних Сил ...38
Економічні проблеми будівництва оборони Тимошенко Р., Загорка О. Загальні етодологічні
положення воєнно економічного обґрунтування складу Збройних Сил України на сучасному етапі їх реформування... .43
Військово%технічні проблеми Чепков І., Борохвостов І. Пропозиції до структури та змісту системи наукових досліджень при формуванні й реалізації військово технічної політики держави..... .49
Автори випуску 4’2013 ... 56
Резюме ..... 59
Содержание
Национальная и глобальная безопасность
Литвин Н. Концептуальные основы интегрированного управления границами. Опыт внедрения в Украине ...3
Затынайко А., Павленко В., Бочарніков В., Свешников С. Политика безопасности и военно политические отношения Венгрии......8
Шишолин П., Субботин В., Ананьин А. Оценивание деятельности пограничных подразделений в контексте поддержания пограничной безопасности...19
Трансформирование и развитие Вооруженных Сил Украины Воробьев Г. Развитие форм и способов применения Вооруженных Сил Украины ....27
Руснак И., Хижняк В. Регулирования деятельности государственной авиации Украины как фактор обеспечения безопасности выполнения субъектами государственной авиации возложенных задач ....31
Радковец Ю., Левченко А., Косогов А. Взгляды на создание системы информационной безопасности Украины и ее Вооруженных Сил ...38
Экономические проблемы строительства обороны Тимошенко Г., Загорка А. Общие етодологічні
положения военно-экономического обоснования состава Вооруженных Сил Украины на современном этапе их реформирования... .43
Военно%технические проблемы Чепков И., Борохвостов И. Предложения к структуре и содержанию системы научных исследований при формировании и реализации военно-технической политики государства..... .49
Авторы выпуска 4’2013 56 ...
Резюме ..... 59
Всего комментариев: 0
avatar