Militaire Spectator №11 2016

Militaire Spectator

Год / месяц: 2016/11
Номер: 11
Страниц: 44
Язык: Нидерландский
PDF -  1 MB


Militaire Spectator - Журнал Вооружённых сил Нидерландов

De ontgroening van de Co-tijd
S. Dalenberg
Tijdens de coördinatietijd, de introductieperiode op de Koninklijke Militaire Academie waarin nieuwe rekruten worden ingewijd in het cadettencorps, is de nadruk de afgelopen jaren onder meer op voorbeeldgedrag van ouderejaars komen te liggen.
Dynamische inlichtingenanalyse met MARVEL
T. Logtens, W.P. Huijsman en P. Schrijver
De Method to Analyze Relations between Variables using Enriched Loops (MARVEL) kan een extra kwantitatieve dimensie opleveren bij het doorgronden van de dynamieken en complexiteiten van een missiegebied.
Operationele bloedvoorziening 3.0
J.F. Badloe
Bij militaire inzet is de fase voorafgaand aan opname in het hospitaal zeer kritisch en het optimaliseren van de behandeling in deze fase, onder meer bij de bloedproducten, zal leiden tot een significante toename van overlevenden.

Всего комментариев: 0
avatar