Кордон №1 2018

Пожертвовать на пополнение библиотеки 10 руб.

Read online
Download
Link1
Link2

Год / месяц: 2018/1-2

Номер: 1

Страниц: 31

Язык: Украинский

Формат: PDF 14 MB 

 


Кордон - Центральный печатный орган Государственной пограничной службы Украины.

 

 

 

4 дата
ОДНИНІ
8 офіційно
ДОВІРА У ПРІОРИТЕТІ
10 колегія
ПІДСУМКИ КОМПЕТЕНТНОСТІ
14 вектор
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У 2018 РОЦІ
30 вдалий кадр
32 у фокусі
У ФОРМАТІ СПІВПРАЦІ
34 лінія вогню
«СІРА ЗОНА»
36 технології
БІОМЕТРІЯ В ПОМІЧ
38 актуально
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДРОНА
40 ґендер
АРМІЯ РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
46 інтеграція
БАЛАНС БЕЗ ПРИВІЛЕЇВ
52 компетентно
НАРАТИВ М’ЯКОЇ СИЛИ
56 наш гість
АНАТОЛІЙ ГНАТЮК: «А ДАЛІ БУДЕ МИР!»

4 дата
ЕДИНСТВЕННОМ числе
8 официально
ДОВЕРИЕ В ПРИОРИТЕТЕ
10 коллегия
ИТОГИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
14 вектор
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ В 2018 ГОДУ
30 удачный кадр
32 в фокусе
В ФОРМАТЕ СОТРУДНИЧЕСТВА
34 линия огня
«СЕРАЯ ЗОНА»
36 технологии
БИОМЕТРИЯ В ПОМОЩЬ
38 актуально
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДРОНА
40 гендер
АРМИЯ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
46 интеграция
БАЛАНС БЕЗ ПРИВИЛЕГИЙ
52 компетентно
НАРРАТИВ МЯГКОЙ СИЛЫ
56 наш гость
АНАТОЛИЙ ГНАТЮК: «А ДАЛЬШЕ БУДЕТ МИР!»

Всего комментариев: 0
avatar