Honvedsegi Szemle №6 2016

Пожертвовать на пополнение библиотеки 10 руб.

Honvédségi Szemle

Год / месяц: 2016/11
Номер: 6
Страниц: 172
Язык: Magyar
Формат: PDF 2 Мб

Honvédségi Szemle (Военный обзор) Официальный научно-популярный журнал министерства обороны Венгрии.

Tartalom
HADERŐSZERVEZÉS, -FEJLESZTÉS
Szenes Zoltán ny. vezérezredes:
Cél vagy eszköz? A visegrádi védelempolitika fejlődése (1.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Csuka József alezredes:
Az MH ABV-védelmi képességeinek alkalmazása a NATO Reagáló Erőben . . . . . . . . 21
Nagy László alezredes:
A Magyar Honvédség helikopterképességének lehetséges fejlesztési irányai . . . . . . . . 34
NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉG
Dominek Attila alezredes:
Az ukrán biztonság- és védelempolitika változásai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Kiss Alajos alezredes:
Az ENSZ közép-afrikai missziójának katonai komponense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
VEZETÉS, FELKÉSZÍTÉS
Németh András őrnagy – Károly Krisztián főhadnagy:
Korszerű rövidhullámú harcászati rádióeszközök erőkövető rendszerekben való
alkalmazhatóságának vizsgálata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Tamási Béla ezredes:
A hazai katonai felsővezető-képzés nemzetközivé tételének aktuális kérdései . . . . . . . 79
Krizbai János ny. ezredes:
A katonai hivatás vagy foglalkozás dilemmái az önkéntes haderőben . . . . . . . . . . . . . 88
LOGISZTIKA
Éles Péter mérnök őrnagy:
Lőszerszerelés a Magyar Honvédségben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
HADTÖRTÉNELEM
Jakus János ny. alezredes – Sebestyén I. Elemér:
Harcok Orsova környékén 1916-ban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Horváth Miklós ny. ezredes:
Magyar Néphadsereg – 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
SZEMLE
Gál Csaba ny. mk. ezredes:
Nemzetközi katonai és haditechnikai szemle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Benkes Mihály:
Látlelet a szubszaharai Afrika valóságos viszonyairól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Sajner Gyula ny. ezredes:
Veronika kendője . .  159
ABSTRACT . . . . . . . 162

Всего комментариев: 0
avatar