Bellona №4 2018

Пожертвовать на пополнение библиотеки 10 руб.

Год / месяц: 2018/10-12

GoogleDrive
ЯндексДиск

Номер: 4
Страниц: 166

Язык: Польский

Файл: PDF - 3 МБ

Bellona - Ежеквартальный журнал министерства обороны республики Польша, посвящённый национальной безопасности и строительству ВС

 

Bezpieczeństwo i obronność
Lt Gen Sławomir Wojciechowski, PhD
State Strategies in Contemporary Poland. Role, Importance, Needs ....... 26
płk dr hab. Dariusz Majchrzak
O zarządzaniu kryzysowym inaczej. Zarządzanie kryzysowe czy zarządzanie bezpieczeństwem? ...... 39
ppłk dr Sławomir Piotrowski
Stanowiska wybranych państw wobec Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej .......62
Sztuka wojenna
ppłk dr inż. Dariusz Szkołuda, płk dr inż. Marek Strzoda
Synchronizacja działań w procesie dowodzenia wojskami ... 77
Praktyka i doświadczenia użycia sił zbrojnych
ppłk dr inż. Dariusz Szkołuda
Uproszczona procedura planowania działań w wojskach lądowych i wojskach obrony terytorialnej..... 92
Edukacja
kpt. dr Daniel Michalski
Nowe technologie szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony .....103
Technika i logistyka
płk w st. spocz. pil. dr hab. Bronisław Galoch
Perimeter – rosyjski awaryjny kanał łączności ..... 114
„Bellona” II RP 1918–1939
gen. Tadeusz Jordan Rozwadowski
Organizacya wojska dawniej a dziś (1918 r.) .....128
Omówienia, recenzje, sprawozdania
płk dr hab. Juliusz Tym
Polska sztuka wojenna na łamach „Bellony” w latach 1918–1939 ........ 135
dr Piotr Lewandowski
Niegdysiejsze wojny przyszłości
Marek Wrzosek, Wojny przyszłości. Doktryna, technika, operacje militarne, Fronda,
Warszawa 2018, ss. 397 ..... 146
* * *
Streszczenia w języku angielskim .... 152
Skorowidz artykułów opublikowanych w „Kwartalniku Bellona” w 2018 roku .... 155
Wskazówki redakcyjno-techniczne dotyczące przygotowania prac do opublikowania w „Kwartalniku Bellona” ...... 160

Всего комментариев: 0
avatar