Bellona №4 2017

Пожертвовать на пополнение библиотеки 10 руб.

Год / месяц: 2017/10-12

Read online / Download

Номер: 4
Страниц: 122

Язык: Польский

Файл: PDF - 5 МБ

Bellona - Ежеквартальный журнал министерства обороны республики Польша, посвящённый национальной безопасности и строительству ВС

Bezpieczeństwo i obronność
dr Ewelina Kochanek
Azja Centralna – pole energetycznej rywalizacji Rosji i Chin w dobie malejącej roli Zachodu ....11
Praktyka i doświadczenia użycia sił zbrojnych
prof. dr hab. Jerzy Kajetanowicz
Polskie wojska specjalne w operacjach utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego
1992–2017 ...... 34
Edukacja
mgr Piotr Hac
Asystencja wojskowa w II Rzeczypospolitej. Cz. II. Aspekty praktyczne ...52
Technika i logistyka
prof. dr hab. Marek Wrzosek
Uwarunkowania funkcjonowania systemu rozpoznania wojskowego w wojnie hybrydowej ....71
Omówienia, recenzje, sprawozdania
„Bellona” II Rzeczypospolitej 1918–1939
gen. Tadeusz Jordan Rozwadowski
Organizacya wojska dawniej a dziś (1918 r.) .......86
„Bellona” na emigracji 1940–1964
gen. bryg. Stanisław Maczek
Formy organizacyjne wielkich jednostek pancernych (1941 r.) ... 97
* * *
Streszczenia w języku angielskim ...... 110
Skorowidz artykułów opublikowanych w „Kwartalniku Bellona” w 2017 roku ...112
Wskazówki redakcyjno-techniczne dotyczące przygotowania prac do opublikowania
w „Kwartalniku Bellona” ...... 118

Всего комментариев: 0
avatar