Bellona №4 2016

Пожертвовать на пополнение библиотеки 10 руб.

Bellona

Год / месяц: 2016/10-12
Номер: 4
Страниц: 242
Язык: Польский
Файл: PDF - 4 МБ

Bellona - Ежеквартальный журнал министерства обороны республики Польша, посвящённый национальной безопасности и строительству ВС

Bezpieczeństwo i obronność
dr hab. Anna Antczak, ppłk pil. mgr Paweł Marcinkowski
Szczyt NATO w Warszawie – implikacje polityczno-wojskowe ... 11
prof. dr hab. Ryszard Jakubczak
Strategiczna refleksja nad wojskami obrony terytorialnej .. 21
płk prof. dr hab. Marek Wrzosek
Operacje w cyberprzestrzeni. Założenia teoretyczne i praktyka .... 42
płk dr inż. Karol Dymanowski
Bezpieczeństwo elektromagnetyczne ................................................................................................... 60
Sztuka wojenna
dr Bartosz Kruszyński
10 Dywizja Piechoty w bitwie pod Éthe (22–23 sierpnia 1914 roku) .............................................. 68
ppłk w st. spocz. dr Andrzej Wszendyrówny
II kurs Wojennej Szkoły Sztabu Generalnego w budowaniu bezpieczeństwa państwa (1920–1921) .... 84
kmdr por. rez. prof. dr hab. Krzysztof Kubiak
Upadek Hongkongu .......................................................................................................................... 112
Doświadczenia
prof. dr hab. Czesław Grzelak
Kampania polska 1939 roku w ojczystej historiografii ...................................................................... 136
prof. dr hab. Józef Smoliński, dr Jakub Żak
Przerzut żołnierzy 2 Korpusu Polskiego z Włoch do Wielkiej Brytanii ......................................... 149
prof. dr hab. Jerzy Będźmirowski
Problemy państw NATO i Układu Warszawskiego a bezpieczeństwo europejskie. Cz. II ................ 163
mjr dr inż. Krzysztof Pokonieczny, por. mgr inż. Marek Wyszyński
Wojskowa ocena terenu z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej ............................ 175
Edukacja
prof. zw. dr hab. Janusz Sztumski
Niejawne elementy w strukturze społeczeństwa .............................................................................. 189
Technika i logistyka
kpt. dr Radosław Hennig
Cyberterroryzm vs infrastruktura krytyczna. Cz. IV. Sektor transportowy ....................................... 198

Всего комментариев: 0
avatar