Bellona №4 2015

Пожертвовать на пополнение библиотеки 10 руб.

Bellona

Bellona №4 2015

Год / месяц: 2015/10-12
Номер: 4
Страниц: 226
Язык: Польский
Файл: PDF - 2 МБ

Bellona - Ежеквартальный журнал министерства обороны республики Польша, посвящённый национальной безопасности и строительству ВС

Bezpieczeństwo i obronność
prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz
Interwencje/wojny Zachodu – cele i strategie ..... 11
prof. dr hab. Bogdan M. Szulc
Bezpieczeństwo i obronność jako przedmiot nauki ..... . 31
prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan
Bezpieczeństwo społeczeństwa konsumpcyjnego. Kierunek projekcji strategii bezpieczeństwa
Unii Europejskiej ....... . 43
gen. dyw. rez. prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Załęski
Dron – partner czy intruz w przestrzeni powietrznej .....  57
Sztuka wojenna
prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz
Nocne natarcie związku taktycznego Wojska Polskiego na przykładzie bitwy pod Jaworowem ..... 73
płk w st. spocz. dr Andrzej Przedpełski
Zarys ewolucji myśli wojskowej i szkolenia w lotnictwie polskim (1918–2000) ...... 87
Doświadczenia
prof. dr hab. Czesław Grzelak
Aspekty narodowe i szkoleniowo-bojowe Wojska Polskiego na froncie wschodnim 1943–1945...... 113
płk dr hab. nawig. Eugeniusz Cieślak
Szkolenie personelu latającego Sił Zbrojnych RP w świetle doświadczeń innych państw ........ 136
ppłk dr Andrzej Wszendyrówny
Płk pil. obs. Szczepan Ścibior – komendant Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie .....144
Edukacja
ppłk dr n. hum. inż. Marcin Liberacki
Problematyka stresu bojowego żołnierzy kontyngentu w Afganistanie. Wymiar jednostkowy i społeczny ......... 184
Technika i logistyka
kpt. dr Radosław Hennig
Cyberterroryzm vs infrastruktura krytyczna. Cz. I. System energetyczny ......... 196
Czytelnicy piszą
mgr Daria Hofman
Wielokulturowość – wymóg czy zagrożenie współczesności? ......... 206
Recenzje i omówienia
prof. dr hab. Henryk Stańczyk
Nowa książka o Pomorzu Zachodnim
Recenzja książki Józefa Smolińskiego, Michała Trubasa, Jana Sarniaka i Radosława Gila Z najnowszych
dziejów wojskowości Pomorza Zachodniego, Wydawnictwo Naukowe PAT, Warszawa 2015 ............ 208
* * *
Streszczenia w języku angielskim ........... 213
Skorowidz artykułów opublikowanych w „Kwartalniku Bellona” w 2015 roku ......... 217
Wskazówki redakcyjno-techniczne dotyczące przygotowania prac do opublikowania w „Kwartalniku Bellona” ......... 223

Всего комментариев: 0
avatar