Bellona №3 2019

Пожертвовать на пополнение библиотеки 10 руб.

Год / месяц: 2019/7-9

Скачать журнал с
GoogleDrive
ЯндексДиск

Номер: 3
Страниц: 178

Язык: Польский

Файл: PDF - 2 МБ

Bellona - Ежеквартальный журнал министерства обороны республики Польша, посвящённый национальной безопасности и строительству ВС

 

Bezpieczeństwo i obronność
dr hab. Arkadiusz Czwołek
Determinanty współpracy wojskowej Białorusi z Rosją po 2014 roku .... 15
dr hab. Arkadiusz Czwołek
Determinants of Military Cooperation Between Belarus and Russia After 2014.... 37
dr Piotr Lewandowski
Geopolityczne idee wielkoprzestrzenne jako soft power – analiza przypadku Rzeczypospolitej ... 59
płk rez. dr inż. Lech Drab
Rola dyplomacji obronnej w zapewnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego ..... 81
Sztuka wojenna
płk dypl. Dariusz Rewak, ppłk dr hab. inż. Norbert Świętochowski
Rozpoznanie na potrzeby połączonego rażenia ....  95
Praktyka i doświadczenia użycia sił zbrojnych
płk dr hab. inż. Piotr Dela
Propaganda in Ukrainian Conflict. Case Study ... 108
ppłk dr n. pr. Wojciech Mendel
Szkolenie w zakresie zasad użycia siły sposobem na wyeliminowanie syndromu
Nangar Khel .... 119
Edukacja
płk dr hab. inż. Marcin Liberacki
Wybrane aspekty funkcjonowania uczelni wojskowych w świetle zapisów Konstytucji
dla Nauki. Cz. I ... 136
Technika i logistyka
kmdr por. rez. dr Bohdan Pac
Analiza zintegrowana portu morskiego w Ustce w wymiarze obronnym .... 147
* * *
Streszczenia w języku angielskim ... . 170
Wskazówki redakcyjno-techniczne dotyczące przygotowania prac do opublikowania
w „Kwartalniku Bellona” .... 173

Всего комментариев: 0
avatar