Bellona №3 2018

Пожертвовать на пополнение библиотеки 10 руб.

Год / месяц: 2018/7-9

GoogleDrive
ЯндексДиск

Номер: 3
Страниц: 170

Язык: Польский

Файл: PDF - 5 МБ

Bellona - Ежеквартальный журнал министерства обороны республики Польша, посвящённый национальной безопасности и строительству ВС

 

Bezpieczeństwo i obronność
Col Adam Kubiak
The Middle Kingdom as depicted in the US Strategic Documents in 2010–2019 ............................... 13
płk mgr Marek Borys
Rozszerzenie Szanghajskiej Organizacji Współpracy z perspektywy państw Azji Centralnej ............. 23
płk rez. dr Beata Czuba
Bezpieczeństwo socjalne Polaków ..... 42
mgr Dominik Flisiak
Działalność członków paramilitarnej organizacji Irgun Cwai Leumi w Polsce w latach 1945–1948.... 56
Sztuka wojenna
prof. Christopher Bassford
Uwagi o kategoriach wojny w O wojnie Clausewitza. Część II (tłum. mgr S. Górka) ..... 67
Praktyka i doświadczenia użycia sił zbrojnych
kmdr por. rez. prof. dr hab. Krzysztof Kubiak
Użycie kierowanych pocisków rakietowych przez podmioty niepaństwowe przeciwko jednostkom pływającym we współczesnych konfliktach zbrojnych ..... 84
Edukacja
płk rez. dr inż. Lech Drab
100 lat polskiej dyplomacji wojskowej ..... 97
Technika i logistyka
mjr mgr inż. nawig. Sylwester Lubiejewski
Planowanie oraz organizowanie wysuniętego punktu uzbrajania i tankowania śmigłowców (FARP) w działaniach bojowych Sił Zbrojnych RP ...... 116
„Bellona” na emigracji 1940–1964
mjr dypl. Marian Chodacki
Kilka słów o Gdańsku (1941 r.) ..... 137
Omówienia, recenzje, sprawozdania
prof. dr hab. Andrzej Ciupiński
Narody słowiańskie w walce o niepodległość
Andrzej Krzak, Wielka Wojna na Bałkanach. Działania militarne i polityczne podczas I wojny światowej
1914–1918. Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego, Częstochowa 2018, s. 528 ..158
* * *
Streszczenia w języku angielskim ...... 162
Wskazówki redakcyjno-techniczne dotyczące przygotowania prac do opublikowania w „Kwartalniku Bellona” .... 165

Всего комментариев: 0
avatar