Bellona №3 2017

Пожертвовать на пополнение библиотеки 10 руб.

Год / месяц: 2017/7-9

Read online

Номер: 3
Страниц: 242

Язык: Польский

Файл: PDF - 3 МБ

Bellona - Ежеквартальный журнал министерства обороны республики Польша, посвящённый национальной безопасности и строительству ВС

Bezpieczeństwo i obronność
kmdr mgr inż. Łukasz Boguszewski
Komunikacja, informacja i retoryka – wpływ na środowisko bezpieczeństwa ... 11
mł. chor. mgr Anna Gdula
Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego w XXI wieku ....... 20
dr Ewelina Kochanek
Terminal LNG – strategiczny element bezpieczeństwa energetycznego ... 37
Sztuka wojenna
dr Marek Górka
Wybrane problemy z teorii wywiadu cybernetycznego ....... 49
Praktyka i doświadczenia użycia sił zbrojnych
ppłk mgr Wojciech Mendel
Prawnokarne wyzwania międzynarodowych operacji wojskowych ....63
mgr Szymon Kulmaczewski, mgr Dominika Liwia Majchrzak
Krajowy system transakcji w dziedzinie uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Ocena stanu uwarunkowań z perspektywy potrzeb operacyjnych Sił Zbrojnych RP .... 78
Edukacja
mjr mgr inż. Rafał Zgryziewicz
Cyberprywatność i manipulacja a kwestia bezpieczeństwa .... 98
Maj Rafał Zgryziewicz, MScEng
Cyber Privacy and Manipulation with Regard to the Question of Security ....... 108
mgr Piotr Hac
Asystencja wojskowa w II RP. Cz. I. Przepisy regulujące i zasady udzielania ...... 116
Technika i logistyka
ppłk dr inż. Norbert Świętochowski, ppłk mgr inż. Dariusz Rewak
Modernizacja wojsk rakietowych i artylerii w świetle doświadczeń bojowych ..... 135
Omówienia, recenzje, sprawozdania
prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Ścibiorek
Aparatura pojęciowa bezpieczeństwa
Recenzja publikacji Leksykon bezpieczeństwa wewnętrznego, pod red. Włodzimierza Fehlera, Jarosława J.
Piątka i Renaty Podgórzańskiej. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu
Szczecińskiego Minerwa, Szczecin 2017 ...... 151
* * *
Streszczenia w języku angielskim ...... 154
Wskazówki redakcyjno-techniczne dotyczące przygotowania prac do opublikowania
w „Kwartalniku Bellona” ...... 157

Всего комментариев: 0
avatar