Bellona №3 2016

Пожертвовать на пополнение библиотеки 10 руб.

Bellona

Год / месяц: 2015/7-9
Номер: 3
Страниц: 242
Язык: Польский
Файл: PDF - 2,7 МБ

Bellona - Ежеквартальный журнал министерства обороны республики Польша, посвящённый национальной безопасности и строительству ВС

Bezpieczeństwo i obronność
prof. dr hab. Adam Gwiazda
Rozbudowa arsenałów nuklearnych zagrożeniem światowego pokoju ...... 11
ppłk mgr inż. Cezary Pawlak, kmdr por. mgr inż. Jarosław Keplin
Aneksja Krymu w kontekście działań hybrydowych ..................................... 23
dr Marcin Pączek
Atak cybernetyczny jako akt pozwalający na podjęcie działań w samoobronie ...... 33
Sztuka wojenna
prof. dr hab. Mirosław Nagielski
Batalia pod Warszawą 1656 roku .................................................................. 43
prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz
Wołyńska Brygada Kawalerii w bitwie pod Mokrą (1 września 1939 roku) ...... 63
ppłk dr inż. Artur Michalak
Działania nieregularne – współczesne wyzwania ............................................ 84
Doświadczenia
płk w st. spocz. prof. dr hab. Tadeusz Kmiecik
Sądownictwo wojskowe w Polsce Ludowej w latach 1943–1955 ....................... 99
dr hab. Elżbieta Posłuszna
Bioterroryzm jako narzędzie masowej zagłady. Przypadki R.I.S.E i Aum Shinrikyō ....... 118
prof. dr hab. Jerzy Będźmirowski
Problemy państw NATO i Układu Warszawskiego a bezpieczeństwo europejskie. Cz. I. .. 137
dr hab. n. med. Agnieszka Woźniak-Kosek, płk dr n. chem. Artur Zdrojewski
Szczepienia przeciw grypie wśród żołnierzy zawodowych i pracowników wojska ..............154
Edukacja
prof. dr hab. Lech Wyszczelski, dr Aneta Niewęgłowska
Korpusy kadetów w Polsce (1918–1939) ......................................................................... 167
Technika i logistyka
kpt. dr Radosław Hennig
Infrastruktura krytyczna, SCADA i Internet jako narzędzie cyberataku ...............................183
prof. dr hab. inż. Krzysztof Ficoń
Dychotomia zabezpieczenia logistycznego misji pokojowych Organizacji Narodów
Zjednoczonych ..................................................................................................................... 198

Всего комментариев: 0
avatar