Bellona №3 2015

Пожертвовать на пополнение библиотеки 10 руб.

Bellona

Год / месяц: 2015/7-9
Номер: 3
Страниц: 242
Язык: Польский
Файл: PDF - 2,1 МБ

Bellona - Ежеквартальный журнал министерства обороны республики Польша, посвящённый национальной безопасности и строительству ВС

Bezpieczeństwo i obronność
gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. Bogusław Pacek
Struktura stanów osobowych Sił Zbrojnych RP i ich społeczne zaplecze ........ 11
płk prof. dr hab. Marek Wrzosek
Trzy wymiary wojny hybrydowej na Ukrainie ............. 33
kmdr rez. prof. nadzw. dr hab. inż. Józef Zawadzki
Nowa strategia terroryzmu międzynarodowego – kazus Państwa Islamskiego ...... 47
płk dr Mirosław Banasik
NATO w świetle postanowień szczytu w Newport ........ 56
dr hab. Andrzej Ciupiński
Rola Unii Zachodnioeuropejskiej w kształtowaniu Europejskiej Tożsamości Bezpieczeństwa
i Obrony.......... 69
mgr Marta Busłowicz
System antyterrorystyczny – moda czy konieczność? .... 82
Sztuka wojenna
płk w st. spocz. prof. dr hab. Lech Wyszczelski
Wizje wojen po rozpadzie dwubiegunowego systemu polityczno-militarnego świata. Cz. I ........... 94
ppłk dr Andrzej Wszendyrówny
I kurs Wojennej Szkoły Sztabu Generalnego w budowaniu bezpieczeństwa państwa .. 112
Doświadczenia
mgr Karol Lewandowski
Przegląd kompetencji władz cywilnych w zakresie nadzoru nad siłami zbrojnymi
w Polsce Ludowej ....... 139
dr Paweł Borek
Antypaństwowa działalność KPP w Wojsku Polskim ........ 149
ppłk dr Krzysztof Nowacki
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Przeszłość i teraźniejszość ........ 163
Edukacja
mjr mgr Grzegorz Predel
Model kompetencji społecznych menedżerów szansą na doskonalenie kompetencji społecznych
dowódców ............... 176
Technika i logistyka
mgr Wojciech Zaskórski, płk w st. spocz. prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski
Strategia kreowania infrastruktury teleinformatycznej systemów dowodzenia SZRP
i zarządzania kryzysowego. Cz. II. Koncepcja rozwiązań docelowych .......................................... 189
Czytelnicy piszą
kmdr por. rez. prof. dr hab. Krzysztof Kubiak
Poległym na USS „Maine” ....... 203
mgr Irena Żukowska
Sprawozdanie z konferencji Współczesne bezpieczeństwo ekologiczne .... 208
dr Bahtiyar Genjemuratow
Powiązania literackie Polski i Azji Centralnej: literatura polska w przekładach na łamach
uzbeckiego czasopisma „Jahon Adabiyoti” .........211
Recenzje i omówienia
płk dypl. w st. spocz. dr hab. Zygmunt Matuszak
O obronności państwa
Recenzja książki Leksykon obronności. Polska i Europa. Michał Huzarski, Jarosław Wołejszo (red.),
Bellona–Fundacja „Centrum Europejskie Natolin”, Warszawa 2014 ..... 215
* * *
Streszczenia w języku angielskim ........ 218
Wskazówki redakcyjno-techniczne dotyczące przygotowania prac do opublikowania
w „Kwartalniku Bellona” ......... 223

Всего комментариев: 0
avatar