Bellona №2 2017

Read online

Год / месяц: 2017/4-6
Номер: 2
Страниц: 242
Язык: Польский
Файл: PDF - 2 МБ

Bellona - Ежеквартальный журнал министерства обороны республики Польша, посвящённый национальной безопасности и строительству ВС

Bezpieczeństwo i obronność
prof. dr hab. Andrzej Makowski
Bezpieczeństwo granic morskich Unii Europejskiej ..... 11
płk prof. dr hab. Marek Wrzosek
Doktryna wojenna jako instrument kształtowania polityki międzynarodowej Rosji ... 22
dr Malina Kaszuba
Skutki negocjacji nuklearnych z Iranem dla bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu .... 40
kmdr por. Jarosław Keplin, ppłk Cezary Pawlak
Nauki o bezpieczeństwie – potrzeby i wyzwania .... 51
Sztuka wojenna
prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz
Ułani przeciwko czołgom Armii Czerwonej. Walka 101 Rezerwowego Pułku Ułanów
o Kodziowce 22 września 1939 roku ..... 58
kmdr por. rez. prof. dr hab. Krzysztof Kubiak, dr Łukasz Mamert Nadolski
Zatopienie izraelskiego niszczyciela „Ejlat”. Okoliczności i następstwa .... 73
ppłk dr inż. Dariusz Szkołuda
Wybrane problemy prowadzenia działań bojowych w terenie górzystym .... 97
Praktyka i doświadczenie użycia sił zbrojnych
dr hab. Dariusz Radziwiłłowicz
Armia Polska we Francji – organizacja, wyszkolenie, walki (1917–1919) .... 107
prof. dr hab. Józef Smoliński, mgr Monika Sikora
Legioniści w Kielcach w latach 1922–1939. Działalność kulturalna, sportowa i społeczna .. 132
ppłk Grzegorz Parol
Działo M-65 „Atomic Cannon” kalibru 280 mm .... 151
dr Radosław Gil, mgr Marcin Kubicki
Piotrkowski garnizon Wojska Polskiego w latach 1918–1939 ...... 158
Edukacja
płk rez. dr Beata Czuba
Zespół stresu pourazowego. Stadium przypadku weterana misji poza granicami państwa ............ 174
Technika i logistyka
kpt. dr Radosław Hennig
Cyberterroryzm vs infrastruktura krytyczna. Cz. V. System finansowy .... 184
kmdr por. rez. dr Bohdan Pac
Metody logistyki stosowanej w ocenie interoperacyjności logistycznej baz morskich
w operacjach sojuszniczych .... 194

Всего комментариев: 0
avatar