Bellona №2 2016

Bellona

Bellona №2 2016

Год / месяц: 2015/4-6
Номер: 2
Страниц: 242
Язык: Польский
Файл: PDF - 2,3 МБ

Bellona - Ежеквартальный журнал министерства обороны республики Польша, посвящённый национальной безопасности и строительству ВС

Bezpieczeństwo i obronność
dr hab. Ryszard M. Machnikowski, prof. UŁ
Dezintegracja porządku regionalnego w Europie oraz na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.... 11
płk prof. dr hab. Marek Wrzosek
Działania psychologiczne w konfliktach nowego wieku ..................................................................... 19
ppłk Dariusz Niedzielski
Zagrożenia hybrydowe. Podstawowe informacje i zdolności Sił Zbrojnych RP .................................... 35
płk dr Mirosław Banasik
Wojna hybrydowa w teorii i praktyce Federacji Rosyjskiej ............................................................... 47
Sztuka wojenna
prof. dr hab. Jerzy Kajetanowicz
Polskie wojska specjalne 1951–1993 ................................................................................................. 63
płk Jan Wojno
Dyrektywy walki a zasady sztuki wojennej ....................................................................................... 79
ppłk dr Przemysław Paździorek
Przyszły wymiar operacji – prognoza charakteru działań w perspektywie połowy XXI wieku ......... 88
Doświadczenia
dr hab. Iwona Pietkiewicz, kadm. w st. spocz. prof. dr hab. Antoni F. Komorowski,
kmdr ppor. dr Krzysztof Nowakowski
Szkolnictwo i uczelnie polskiej Marynarki Wojennej w latach 1922–2014. Cz. II ........................ 108
mjr dr T. Justin Bronder
Rozwój taktyki samolotów myśliwskich Royal Air Force w latach 1914–1940. Cz. II...................... 119
mgr Marta Busłowicz, płk dypl. Robert Stachurski
Ćwiczenia „Renegade/Sarex–15/II”. Zgrywanie służb odpowiedzialnych za zarządzanie
kryzysowe ......................................................................................................................................... 130
Edukacja
ppłk rez. dr hab. Mariusz Kubiak, prof. UPH; mgr Maciej Tołwiński
Kognitywny wymiar szkolenia obronnego i obronności ................................................................. 143
płk rez. dr Beata Czuba, ppłk rez. dr inż. Marek Jaworowicz
Opinie studentów WAT na temat uchodźców w Polsce .................................................................. 157
Technika i logistyka
płk dr inż. Karol Dymanowski
Broń cybernetyczna jako uzbrojenie strategiczne nowej generacji .................................................... 178

Всего комментариев: 0
avatar