Bellona №2 2015

Пожертвовать на пополнение библиотеки 10 руб.

Bellona

Год / месяц: 2015/4-6
Номер: 2
Страниц: 242
Язык: Польский
Файл: PDF 2,4 МБ

Ежеквартальный журнал министерства обороны республики Польша, посвящённый национальной безопасности и строительству ВС

Bezpieczeństwo i obronność
gen. dyw. rez. dr hab. Krzysztof Załęski
Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie ...... 11
prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan
Potęga Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej ..... 26
płk rez. dr inż. Zdzisław Śliwa
Militaryzacja Arktyki – Federacja Rosyjska zaznacza obecność wojskową w regionie ..... 38
płk dr Mirosław Banasik
Reakcja społeczności międzynarodowej na zagrożenia działaniami Państwa Islamskiego....... 54
Sztuka wojenna
płk w st. spocz. prof. dr hab. Lech Wyszczelski
Polska sztuka wojenna w bitwie na przedpolach Warszawy w sierpniu 1920 roku
Cz. II. Próba okrążenia przeciwnika. Bilans bitwy. Doświadczenia i wnioski ............. 70
wiceadm. w st. spocz. dr inż. Henryk Sołkiewicz
Doktryna – wojskowa czy wojenna? ......... 89
Doświadczenia
gen. bryg. Andrzej Knap
Przekazywanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo w Afganistanie ...... 110
płk prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo, ppłk dr inż. Bartosz Biernacik
Wsparcie informatyczne działań połączonych ................ 118
płk dr inż. Jacek Narloch, ppłk dr inż. Norbert Świętochowski
Ugrupowanie bojowe baterii artylerii .......... 133
ppłk dr Tomasz Kacała
Podstawowe założenia Koncepcji komunikacji strategicznej w Siłach Zbrojnych RP .... 145
ppłk dr Wojciech Więcek
Rozwiązywanie problemów taktycznych .......... 159
dr Małgorzata Lizut
Medyczne uwarunkowania działań bojowych w rejonach wysokogórskich ......... 167
Edukacja
dr Małgorzata Wiśniewska
Edukacja wojskowa strzelców w Legionach Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej (1910–1918) ....... 177
Technika i logistyka
płk dr hab. inż. Piotr Zaskórski, mgr Wojciech Zaskórski
Strategia kreowania infrastruktury teleinformatycznej systemów dowodzenia SZRP
i zarządzania kryzysowego. Cz. I. Identyfikacja wzorców i standardów rozwiązań ...................... 189
Czytelnicy piszą
kmdr por. rez. dr hab. Krzysztof Kubiak
Trzy polskie ślady we francuskim Saint-Nazaire ...... 210
płk w st. spocz. dr Henryk Zdzisław Figura
Ludowe Wojsko Polskie czy Wojsko Polskie? ......... 215
Recenzje i omówienia
dr Jan Borkowski
Deficyt szacunku w czasach rozbudowanych hierarchii
Recenzja książki Richarda Sennetta Szacunek w świecie nierówności. Jan Dzierzgowski (przekł.).
Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2012 ....... 219
prof. dr hab. Janusz Płaczek
Teoria bezpieczeństwa społecznego
Recenzja książki Aleksandry Skrabacz Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne.
Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012 ...... 224
dr Aneta Niewęgłowska
Armia rezerwowa ważnym członem systemu bezpieczeństwa państwa
Recenzja książki Lecha Wyszczelskiego Armia rezerwowa II Rzeczypospolitej. Społeczeństwo pod bronią
1918–1939. Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2014 ....... 228
dr Czesław Marcinkowski
O filozofii bezpieczeństwa, konfliktów i wojen
Recenzja książki Krzysztofa Drabika Zagadnienia ontologiczne wojny, bezpieczeństwa i pokoju w poglądach
wybranych myślicieli. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011 ...... 233
* * *
Streszczenia w języku angielskim ....... 235
Wskazówki redakcyjno-techniczne dotyczące przygotowania prac do opublikowania
w „Kwartalniku Bellona” .......239

Всего комментариев: 0
avatar