Bellona №1 2018

Пожертвовать на пополнение библиотеки 10 руб.

Год / месяц: 2018/1-3

Read online / Download

Номер: 1
Страниц: 154

Язык: Польский

Файл: PDF - 5 МБ

Bellona - Ежеквартальный журнал министерства обороны республики Польша, посвящённый национальной безопасности и строительству ВС

Bezpieczeństwo i obronność
BrigGen Andrzej Knap
Eurocorps in European Common Security and Defense Policy. Functioning, Structure,
Competence ....... 15
prof. dr hab. Andrzej Ciupiński
PESCO jako próba osiągnięcia europejskiej autonomii strategicznej ....... 28
płk rez. dr Beata Czuba, mgr Mateusz Ambroziak
Prepping jako sposób zapewnienia bezpieczeństwa osobistego ....... 38
Sztuka wojenna
mgr Sebastian P. Górka
Antoine-Henri Jomini – twórca nowoczesnej strategii ........ 54
Praktyka i doświadczenia użycia sił zbrojnych
ppłk mgr inż. Wojciech Mendel
Odpowiedzialność karna dowódcy za zbrodnie przymusowych przesiedleń i masowych zabójstw
popełnione podczas operacji wojskowej ....... 77
Edukacja
płk dr hab. inż. Leszek Elak, płk rez. dr hab. inż. Zdzisław Śliwa
Arktyka – aspiracje Państwa Środka ..... 92
Technika i logistyka
„Bellona” na emigracji 1940–1964
płk dypl. Stanisław Sosabowski
Z dziejów obrony Warszawy wrzesień 1939 (1941 r.) ..... 108
Omówienia, recenzje, sprawozdania
mgr Sebastian P. Górka
„Drugi” Clausewitz
Vanya Eftimova Bellinger, Marie von Clausewitz: The Woman Behind the Making of »On War«,
Oxford University Press, New York–London 2015, s. 312, ISBN: 0190225432 ........ 133
dr Piotr Lewandowski
Wojna hybrydowa instrumentem rywalizacji?
Mirosław Banasik, Wojna hybrydowa i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego, Difin,
Warszawa 2018, s. 214 .... 141
* * *
Streszczenia w języku angielskim ........ 146
Wskazówki redakcyjno-techniczne dotyczące przygotowania prac do opublikowania
w „Kwartalniku Bellona” ..... 149

Всего комментариев: 0
avatar