Bellona №1 2017

Bellona

Год / месяц: 2017/1-3
Номер: 1
Страниц: 242
Язык: Польский
Файл: PDF - 2,5 МБ

Bellona - Ежеквартальный журнал министерства обороны республики Польша, посвящённый национальной безопасности и строительству ВС

Bezpieczeństwo i obronność
prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz
O przyszłych wojnach ............ 11
prof. dr hab. Zbigniew Ścibiorek
Militarne znaki zapytania na Wschodzie .......... 20
dr Marcin Marcinko
Populacjocentryczna strategia zwalczania powstania a międzynarodowe prawo humanitarne .. 34
wiceadm. dr Stanisław Zarychta
Broń jądrowa w Europie. Stan obecny i realna groźba jej użycia ........ 47
Sztuka wojenna
dr Christopher Bassford
Na palcach wokół trójcy Clausewitza ........73
dr Andrzej Wszendyrówny
III kurs Wojennej Szkoły Sztabu Generalnego (II kurs Wyższej Szkoły Wojennej) w budowie bezpieczeństwa państwa (1921–1923) .... 101
ppłk dr Zbigniew Modrzejewski
Działania psychologiczno-propagandowe w konfliktach zbrojnych .... 129
Doświadczenia
płk dr Krzysztof Danielewicz
Rola tłumaczy we współczesnych konfliktach zbrojnych ... 144
ppłk mgr inż. Wojciech Mendel
Reżimy prawne stosowania siły przez żołnierzy SZRP....... 160
dr hab. Marcin Lasoń
Prywatne przedsiębiorstwa wojskowe a bezpieczeństwo energetyczne w drugiej dekadzie XXI w. ... 174
mjr mgr Izabela Adamczak-Pieprzyk
Podsystem obronny w systemie bezpieczeństwa narodowego Polski po 2014 roku...... 188
Edukacja
mgr Michał Banaś
Prywatne firmy wojskowe w świetle ustaleń socjologii grup dyspozycyjnych .... 201
Technika i logistyka
kpt. dr Radosław Hennig
Cyberterroryzm vs infrastruktura krytyczna. Cz. IV. System zaopatrzenia w wodę .... 214

Всего комментариев: 0
avatar