Bellona №1 2016

Пожертвовать на пополнение библиотеки 10 руб.

Bellona

Bellona №1 2016

Год / месяц: 2015/1-3
Номер: 1
Страниц: 242
Язык: Польский
Файл: PDF - 2,5 МБ

Bellona - Ежеквартальный журнал министерства обороны республики Польша, посвящённый национальной безопасности и строительству ВС

Bezpieczeństwo i obronność
prof. dr hab. Janusz Symonides
Nowa doktryna morska Federacji Rosyjskiej ...... 11
prof. dr hab. Zbigniew Ścibiorek
Problemy nauk o bezpieczenstwie ........... 29
prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan
Dynamika wojny hybrydowej na Ukrainie ......... 44
kmdr por. rez. dr Bohdan Pac
Integracja wojny informacyjnej i hybrydowej w konfliktach międzynarodowych ..... 53
gen. dyw. rez. prof. nadzw. dr hab. inż. Krzysztof Załęski
Współczesne migracje ekonomiczne czy broń demograficzna celowo użyta przeciwko Europie? ...... 78
Sztuka wojenna
płk w st. spocz. prof. dr hab. Lech Wyszczelski
Wizje wojen po rozpadzie dwubiegunowego systemu polityczno-militarnego świata. Cz. II ......... 92
płk w st. spocz. prof. dr hab. Henryk Stańczyk
Taktyka 1 Dywizji Pancernej podczas walk o Europę Zachodnią w latach 1944–1945 ...... 111
ppłk dr inż. Wojciech Robert Więcek
O zaskoczeniu i przewadze w obronie ... 124
Doświadczenia
dr Iwona Pietkiewicz, kadm. w st. spocz. prof. dr hab. Antoni F. Komorowski,
kmdr ppor. dr Krzysztof Nowakowski
Szkolnictwo i uczelnie polskiej Marynarki Wojennej w latach 1922–2014. Cz. I ....... 134
prof. dr hab. Czesław Grzelak
Geneza artylerii „ludowego” Wojska Polskiego....... 142
dr Łukasz Jureńczyk
Narkobiznes w Afganistanie ............ 151
mjr dr T. Justin Bronder
Rozwój taktyki samolotów myśliwskich Royal Air Force w latach 1914–1940. Cz. I.... 162
płk dr inż. Jacek Narloch, ppłk dr inż. Norbert Świętochowski
Rozpoznanie obrazowe w artylerii ...... 174
Edukacja
prof. dr hab. Janusz Sztumski
Wpływ dystansu społecznego na relacje przełożony–podwładny .......... 186

Всего комментариев: 0
avatar