Bellona №1 2015

Пожертвовать на пополнение библиотеки 10 руб.

Bellona

Год / месяц: 2015/1-3
Номер: 1
Страниц: 242
Язык: Польский
Файл: PDF -  2,9 МБ

Bellona - Ежеквартальный журнал министерства обороны республики Польша, посвящённый национальной безопасности и строительству ВС

Bezpieczeństwo i obronność
kmdr rez. prof. dr hab. inż. Krzysztof Ficoń
Ryzyko etapowe w zarządzaniu kryzysowym ... 11
płk prof. dr hab. Marek Wrzosek
Koncepcja działań militarnych przeciwko separatystom na Ukrainie ... 31
gen. bryg. Sławomir Wojciechowski
Polityka i strategia w wymiarze bezpieczeństwa oraz rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej ..... 45
płk nawig. dr inż. Grzegorz Rosłan
Rosyjski model konfliktu............. 66
Sztuka wojenna
płk w st. spocz. prof. dr hab. Lech Wyszczelski
Polska sztuka wojenna w bitwie na przedpolach Warszawy w sierpniu 1920 roku
Cz. I. Planowanie, działania zaczepno-obronne, manewr znad Wieprza ........ 76
kmdr por. rez. dr hab. Krzysztof Kubiak
Brytyjska okupacja Wysp Owczych 1940–1945 ......... 96
dr Milena Palczewska
Polemologia – obszar badań nad wojnami i konflikatami zbrojnymi ......... 119
Doświadczenia
prof. dr hab. Józef Smoliński, dr Jakub Żak
2 Korpus Polski w okupacji Włoch ............. 132
płk dr hab. inż. Leszek Elak, płk dr hab. Marek Kubiński
Specyfika struktur wojsk lądowych ............. 146
płk dr inż. Karol Dymanowski,
Cyberprzestrzeń i środowisko elektromagnetyczne – razem czy osobno? ....... 161
ppłk dr Artur Rochnowski, dr Maciej Hausman
Analiza kryminalna w Żandarmerii Wojskowej ................ 173
Edukacja
płk rez. dr Beata Czuba
Techniki adaptacji stosowane przez żołnierki w polskiej armii ......... 184
Technika i logistyka
kmdr por. rez. dr Bohdan Pac
Interoperacyjność logistyczna w zabezpieczeniu nawodnym operacji morskich NATO ............... 204
Czytelnicy piszą
kmdr por. rez. dr hab. Krzysztof Kubiak
Tożsamość kadłubami pisana ........ 224
prof. dr hab. Mirosław Nagielski
Hodów 1694–2014. Ostatnie zwycięstwo husarii w dawnym stylu ....... 229
ppłk dr Wojciech Robert Więcek
Teoria i praktyka taktyki w drugiej dekadzie XXI wieku ....... 234
* * *
Streszczenia w języku angielskim ....... 236
Procedura recenzowania i kwalifikowania prac do druku ....... 240

Всего комментариев: 0
avatar