Koncepcja Obronna Rzeczypospolitej Polskiej 2017

Пожертвовать на пополнение библиотеки 10 руб.

Концепция обороны Республики Польша 2017

Read online

Download
Link 1
Link 2

Язык - польский

PDF - 72 страницы

SŁOWO WSTĘPNE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 5–8
Foreword by the Minister of National Defence
STRATEGICZNY PRZEGLĄD OBRONNY 2016. 9–15
WPROWADZENIE PEŁNOMOCNIKA MINISTRA OBRONY
NARODOWEJ DS. STRATEGICZNEGO PRZEGLĄDU OBRONNEGO
The Strategic Defence Review of 2016. Introduction by the Representative of the Minister of National Defence for the Strategic Defence Review
ŚRODOWISKO BEZPIECZEŃSTWA RP 16–37
DZISIAJ I W PERSPEKTYWIE 15 LAT
Security Environment of Poland Today and in 15 Years
KONTEKST GLOBALNY 18–21
Global Context
GŁÓWNE ZAGROŻENIA I WYZWANIA 22–37
Main Threats and Challenges
POLSKA OBRONNOŚĆ W PERSPEKTYWIE 2032 ROKU 39–68
Polish Defence in the Perspective of 2032
KATALOG ZADAŃ SIŁ ZBROJNYCH RP 40–41
Catalogue of Tasks for the Polish Armed Forces
MODEL SIŁ ZBROJNYCH RP 2032 42–56
The Model of Polish Armed Forces in 2032
SYSTEM KIEROWANIA I DOWODZENIA SIŁAMI ZBROJNYMI RP 57–61
Command and Control System of the Polish Armed Forces
OBRONA NARODOWA JAKO WYSIŁEK CAŁEGO PAŃSTWA 62–65
National Defence as a Whole Nation Effort
POLITYKA OBRONNA OPARTA NA ANALIZIE DANYCH 66–69

Всего комментариев: 0
avatar