Doktrina Ushtarake e FARSH

Пожертвовать на пополнение библиотеки 10 руб.

Doktrina Ushtarake e FARSH

Код DP-01
Дата выхода 03.06.2013

Read online / Download

Язык - Албанский
Формат PDF
Объём - 2 Мб - 131 страниц

Planëzimi, zbatimi dhe mbështetja e suksesshme e operacioneve ushtarake kërkon një doktrinë të thjeshtë në të kuptuar dhe të lehtë në të zbatuar. Kjo është veçanërisht e rëndësishme në operacionet e sotme, që po bëhen gjithnjë e më shumë të përbashkëta e shumëkombëshe dhe që kërkojnë një “qasje gjithëpërfshirëse”.

Ky botim pasqyron ndryshimet aktuale në FARSH, bazuar në strukturën e re dhe në një mjedis sigurie përherë në ndryshim. Konteksti politik i kësaj Doktrine është harmonizimi i parimeve doktrinare me objektivat e politikës shtetërore dhe me dokumentet kryesore të Aleancës.

 

 

Всего комментариев: 0
avatar