Bela knjiga o obrambi Republike Slovenije 2020

Пожертвовать на пополнение библиотеки 10 руб.

Bela knjiga o obrambi Republike Slovenije 2020

GoogleDrive
ЯндексДиск

Язык - словенский

PDF - 44 страницы

UVOD. .  6
1 VIZIJA RAZVOJA OBRAMBNEGA SISTEMA REPUBLIKE SLOVENIJE . . . . 7
2 MEDNARODNO VARNOSTNO OKOLJE IN VARNOSTNE GROŽNJE.   8
3 OBRAMBNO-VARNOSTNA POLITIKA REPUBLIKE SLOVENIJE .  10
3.1 Nacionalna obramba in vzajemna varnostna zagotovila. .   11
3.2 Obrambna politika in mednarodno sodelovanje . .  12
4 SLOVENSKA VOJSKA . . . 14
4.1 Vizija razvoja Slovenske vojske. . .  14
4.2 Vojaške zmogljivosti in vojaška infrastruktura . . 15
4.2.1 Zmogljivosti za bojevanje. . . 16
4.2.2 Zmogljivosti za bojno podporo. .   17
4.2.3 Zmogljivosti za zagotovitev delovanja . .  18
4.2.4 Zmogljivosti vojaškega letalstva. . 19
4.2.5 Mornariške zmogljivosti. .   20
4.2.6 Zmogljivosti za kibernetsko obrambo. . . 20
4.2.7 Zmogljivosti za podporo poveljevanja. . . . 20
4.2.8 Zmogljivosti vojaškega izobraževanja in usposabljanja . .   21
4.2.9 Razvoj vojaške infrastrukture . .  22
4.3 Obseg in struktura Slovenske vojske. .  24
4.3.1 Obseg Slovenske vojske. . . . 24
4.3.2 Struktura Slovenske vojske . .  26
4.4 Kadrovski viri. . .   27
4.5 Finančni viri. . . .   28
5 CIVILNA OBRAMBA KOT GRADNIK
ODPORNOSTI DRŽAVE IN DRUŽBE. .  30
6 ODZIVANJE NA HIBRIDNE GROŽNJE
NA OBRAMBNEM PODROČJU. .  32
7 ZMOGLJIVOSTI KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKEGA
SISTEMA IN KIBERNETSKA VARNOST. . . 33
8 OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNE ZMOGLJIVOSTI . .  36
9 STRATEŠKO KOMUNICIRANJE . .  37
10 UKREPI ZA URESNIČITEV BELE KNJIGE . .  38
SKLEP. . .   40

Всего комментариев: 0
avatar